The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Christian Falbe

Efter en karriere som søofficer blev Falbe i 1820 generalkonsul i Tunis, hvorfra han i 1833 blev overflyttet til den nye uafhængige nationalstat, Grækenland.

I 1827-1828 besøgte Falbe med sin kone Clara Andrea Johanne Ipsen (1802-1877) og deres børn Danmark i forbindelse med et års orlov fra konsulatet (Wandel, op. cit., p. 141). Første del af rejsen foregik med det danske handelsskib Therese, der ankom til Tunis den 28.10.1827 med en såkaldt presentladning til beyen af Tunis Al-Husayn II ibn Mahmud. Handelsskibet anløb derefter Livorno for at hjemtage flere af Thorvaldsens kunstværker. Fra Livorno rejste Falbe og familien videre over land.

Falbe katalogiserede Christian (8.) Frederiks møntsamling, og han udgav første bind i et værk om Afrikas antikke mønter, Cyrénaïque, 1843. Det uafsluttede værk blev genoptaget og fuldendt af den danske numismatiker Ludvig Müller med titlen Numismatique de l’ancienne Afrique I-IV, 1860-74.

Han ligger begravet på Holmens Kirkegård.

Gravmæle for Christian Falbe og familie, Holmens Kirkegård, København
Christian Falbes gravmæle, Holmens Kirkegård

References

  • Rud Bay: Sentimentalsk Reise giennem Europa til Algier 1816, in: Julius Clausen og P.Fr. Rist (ed.): Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. I, København 1920, p. 190-191.
  • Nanna Kronberg Frederiksen: Barbareskstaterne og Thorvaldsen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2014.
  • C.F. Wandel, Danmark og Barbareskerne, 1746-1845, København 1919.

Last updated 20.08.2020

Christian Falbe

Christian Tuxen Falbe 1791-1849 Danish Naval officer, consul, numismatist
To and from others2 Doc.
Mentioned in2 Doc.