The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4406 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

12.1.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Jonas Collin informs Thorvaldsen that he has sent a bill of exchange to H.E. Freund care of Consul J.C. Ulrich in Leghorn. However, Collin does not know whether Freund is still there and hopes that Thorvaldsen can help him in this matter.

Høistærede Ven!
I den Formodning, at Freund er i Livorno, har jeg med Dagsposten tilskrevet ham dertil og sendt ham et Creditiv paa Ulrich. Brevet var addresseret til Ulrich. Da det imidlertid var muligt, at nogen Forandring var foregaaet med hans Reisebestemmelse, saa har jeg anseet det rigtigst, at underrette Dem derom, da De saa kunde hiælpe til at bringe det i Rigtighed.
med den meest udmærkede Agtelse.

Kbh 1828 Januar 12. Collin

General Comment

Thorvaldsen har sandsynligvis videresendt dette brev til Hermann Ernst Freund med et brev af 2.2.1828 skrevet på bagsiden.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af værker 1828.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2°
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Hermann Ernst Freund · J.C. Ulrich
Last updated 17.06.2016 Print