The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4432 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

2.2.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr Freund

Abstract

Thorvaldsen requests information about the execution of the figure of Christ in Carrara. Freund is asked to refuse the sculptor Hans Michelsen’s application for work with Thorvaldsen. Freund is wished a pleasant journey back to Denmark.

[Translation]

Rom d. 2 Februar 1828.

P.M.

Jeg har hørt at De er kommet tilbage til Florentz og beder Dem at sige mig noget angaaende Christus Figuren om Marmoret etc etc.
Jeg formoder at indlagte Brev er fra Michelsen at jeg skulde forskaffe ham Arbeid som jeg ikke paa nogen Maade kan, da jeg nu paa min gamle Alder ophører at tage andre Arbeider og Arbeidere.
Iøvrigt ønsker jeg Dem en lykkelig Reise og alt mueligt Held i Fædrenelandet og mange Hilsener bringes Dem fra vore Landsmænd her, men i Særdeleshed fra

Deres Hengivne Ven
A Thorvaldsen

General Comment

Thorvaldsen wrote this message on the back of a letter dated 12.1.1828 from Jonas Collin to Thorvaldsen, which contained information about a letter of credit to Freund, so Thorvaldsen chose to forward Collin’s letter to make sure that Freund got the correct information.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2°
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Liv og værk. København 1993, p. 153-154.

Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Marble Carving · Statues, Christian Mythology · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Hans Michelsen
Works
Last updated 27.02.2017 Print