No. 4461 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

2.2.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Firenze

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr Freund

Resumé

Ønsker information om status for Kristus-figurens udførelse i Carrara. Freund bedes afslå billedhuggeren Hans Michelsens ansøgning om arbejde for Thorvaldsen. Freund ønskes god rejse tilbage til Danmark.

[Translation]

Rom d. 2 Februar 1828.

P.M.

Jeg har hørt at De er kommet tilbage til Florentz og beder Dem at sige mig noget angaaende Christus Figuren om Marmoret etc etc.
Jeg formoder at indlagte Brev er fra Michelsen at jeg skulde forskaffe ham Arbeid som jeg ikke paa nogen Maade kan, da jeg nu paa min gamle Alder ophører at tage andre Arbeider og Arbeidere.
Iøvrigt ønsker jeg Dem en lykkelig Reise og alt mueligt Held i Fædrenelandet og mange Hilsener bringes Dem fra vore Landsmænd her, men i Særdeleshed fra

Deres Hengivne Ven
A Thorvaldsen

Generel kommentar

Thorvaldsen har skrevet denne besked til Freund på bagsiden af et brev af 12.1.1828 som Jonas Collin havde skrevet til Thorvaldsen. Collins brev rummede oplysninger om et kreditiv til Freund, og Thorvaldsen valgte altså at videresende Collins brev for at sikre, at Freund fik de korrekte oplysninger.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2°
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Liv og værk. København 1993, p. 153-154.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Marmorhugning · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Hans Michelsen
Værker
Sidst opdateret 27.02.2017 Print