The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.1.1828

Alting, dvs. 64 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker til blandt andet Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, København. Se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Last updated 27.04.2015