11.1.1828

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt laksegl med enkelt motiv, muligvis et “f” indfældet i en oval.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sigre / il Sigre Chavalier Thorvaldsen / a / Roma.
Postemplet: “LIVORNO” og “14GENNAIO”.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The crates with Thorvaldsens art works has arrived in Leghorn. They have been reloaded on a Danish ship bound for Copenhagen, departing in February.
Gerhard Stub would like two plaster casts of Night and Day, cf. A369 and A370.

Document

Livorno den 11 Januari 1828

Gode Thorvaldsen!

Jeg kom hertil velbeholden med AltingI den 4 Januari efter en Reise af 14 Dage, og lykkelig maa jeg sige; thi af 11 Skibe der gik under Seil den siste Dag fra Øen Elba, var kun 1 foruden os, saa heldig at komme ubeskad[igede] i Haunen af Livorno. Die øverige dels har die haft Søskade eller mangler ind til i Dag.
Den Norske Kjøbmand StubII, som Die kjender, hilser og beder Dem paa det bønligste, om, 2de Afstøbninger 1 NattIII og 1 DagIV, til, at pryde en ny Sal med som han indretter selv. Dersom De vil opfylde Stubs Ønske, saa kan DissantisV klarere for Unkostningerne og sende Kassen hertil, til Stub som paa Øjeblik vil betale hans Udläg og Umkostningerne.
ConselVI FalbeVII er kommen med det Danske SkibVIII fra TunisIX og reiser med Kone og BørnX over Land til Danmak Die hilser Dem bege venligst.
Den Danske kapitainXI har faat alle Kasser Anbort, som formedles stærk Regnveir ikke er sked før en i Dag. Han sage mig, at han agter i FeburvariXII at gae under Seil, for, at tage Frugt i paa den anden Side af Genua, og i AprilXIII venter han, at vær i Kjøbenh[av]n.
Paa Mandag agter jeg, at tage herfra til CararaXIV og derfra til FlorentzXV. Veiret er afskygelig, saa der er kun liden Udsigt, at denne, Tur kan blive mer en taalelig –
I Florentz sender jeg dem en Paar LinierXVI igen, imidlertid ønsker jeg Dem af Hjerte at leve Vel
En Hilsen til EliseXVII og hendes ModerXVIII.

Deres hengivne HFreund.

Oversættelse af dokument

Leghorn, January 11th 1828

Kind Thorvaldsen!

I arrived here safely with everything January 4th after a fortnight’s journey, and I must say happily; for of 11 ships which sailed on the last day from the island of Elba only 1 besides us was lucky enough to arrive undamaged at the harbour of Leghorn. The others have sustained sea damage or are still missing to this day.
The Norwegian businessman Stub, whom you know, sends his regards and implores you for two casts 1 of Night and 1 Day to decorate a new hall which he himself is organizing. If you will grant Stub’s wish Dissantis can clear the expenses and send the crate to this place, to Stub who immediately will pay his outlay and the expenses.
Consul Falbe has arrived by the Danish ship from Tunesia and travels with wife and children by land to Denmark. They both send their kind regards.
The Danish captain has got all crates on board, which has only happened today because of heavy rain. He told me that he will sail in February to take in fruit at the other side of Genoa and in April he expects to be in Copenhagen.
On Monday I intend to leave from here to go to Carrara and from there to Florence. The weather is awful, so this journey seems to be no more than bearable –
In Florence I shall send you another couple of lines, in the meantime I wish you all the best
Regards to Elise and her mother.

Yours sincerely HFreund.

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m13 1828, nr. 3

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele, p. 345.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Alting, dvs. 64 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker til blandt andet Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, København. Se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

 2. Den norske handelsmand og konsul Gerhard Stub.

 3. Natten, jf. A369.

 4. Dagen, jf. A370.

 5. Sandsynligvis den italienske speditør Francesco de Sanctis.

 6. Dvs. “konsul”.

 7. Den danske konsul i Tunis, søofficer, arkæolog og numismatiker Christian Falbe.

 8. Handelsskibet Therese.

 9. Handelsskibet Therese havde været i Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis Al-Husayn II ibn Mahmud, dvs. gaver eller beskyttelsespenge, som man betalte til de såkaldte Barbareskstater for at slippe for kidnapning og sørøveri, jf. referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 10. Hustruen Clara Andrea Johanne Ipsen (1802-1877). Børnene er endnu uidentificerede.

 11. Den endnu uidentificerede kaptajn Schröder.

 12. Se kronologien februar 1828.

 13. Se kronologien april 1828.

 14. Dvs. marmorbruddet ved Carrara, hvor man blandt andet var i færd med at hugge Thorvaldsens Kristus, jf. A82.

 15. Hermann Ernst Freund var efter ti år i Rom blevet beordret hjem til Danmark, blandt andet for at bestride en stilling som professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet. Han rejste over land, fremfor med handelsskibet, for at se så meget som muligt på turen hjem.

 16. Jf. brev af 6.2.1828 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 17. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 18. Thorvaldsens kæreste, den italienske kvinde Anna Maria Uhden.

Last updated 04.01.2018