No. 473 of 10318
Sender Date Recipient
Anna Maria Uhden [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt våbenskjold.
Poststempler: LIVORNO [utydeligt] og ROMA

17.8.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur A. Thorvaldsen / Professor en Sculpture de l’Academi / Royale Danoise des Beaux arts / Montenero / recomende aux soins / de Monsieur Ullrik / cunsul de S.M. Danoise a / Livorno

Abstract

Anna Maria Uhden reproaches Thorvaldsen for the insensitive way he left her in Rome. He should have written to her the instant he arrived at Montenero.
 Instead, he had written to his friend C.F. Stanley inquiring about the wellbeing of his dog. She implores him to write to her and regrets that he apparently does not care as much about her as before.

See Original [Translation]
Caris[si]mo Amico Roma al di 17 Agosto
1805

Dall’ momento della vostra partenza non ho riposato ne notte ne Giorno, perche non credevo mai possibele, che voi potessiro partire da Roma in tal maniera, facendovi vedere di andare via in colura; perche voi vedevate il dispiacere, che provavo per la vostra perdita; e questo mi fece credere; che voi mi davate le vostre nuove subito a rivato; e stato vano il mio pensiere a vendo saputo, che voi avete scritto al vostro amico, domandando della salute delle vostro Cane avendo avuto tanto pensiere per una Bestia mi pare, che non era un dilitto di scrivere una riga; sapendo voi tanto bene quanto mi fa piacere di vedere i vostri Caratteri; capisco, che voi non siate piu quello, che eravate prima ma ricordatevi, che io doppo la vostra conoscienza mi fece scordare della perdita di mio Marito e figlie; lasso considerare a voi ora, che a mi pare, che voi vi siate scordato della micizia passata e questo mi lo date a vedere tutti li momenti e questa e la cagione della mia malatia
pensare in una maniera essere corisposta in altra assicuratevi, che la mia amicizia non e stata fondata a nessuna berberia e dovete [x] compatire poiche voi sapete bene, che le prime passione sono sempre cattive e questa per mia disgrazia e toccata a me e non posso dementicarmi, e da voi dipende la mia tra[n]quillità con una rispotta subito; non posso scrivere di più perche la testa mi va via dalle grande dolore; e qui daro fine per non piu attediarvi e resto salutandovi cordialmente mi dico vostra

Aff[ettuosissi]ma Amica Vera
Anna Maria Uhden

General Comment

Thiele, op. cit., refererer til brevets indhold som værende fuld af “Jammer og Beklagelse over hendes Sygdom og søvnløse Nætter”, og af bebrejdelser for den opmærksomhed, der udvises hunden, men ikke hende. Han anfører også, at Thorvaldsen måske netop har ønsket, at Stanley skulle lade Uhden høre om forespørgslen til hunden, vel nærmest som en form for straf eller drilleri. Thorvaldsen selv skriver dog i sit svarbrev til Uhden, at han sendte hilsner til dem alle, se brev af [26].8.1805.
Thorvaldsens brev til Stanley kendes ikke, men blev modtaget af Stanley den 16. august, jf. brev fra Stanley til Thorvaldsen af 16.8.1805.
Afskeden mellem Thorvaldsen og Uhden var, som det fremgår, stormfuld – iflg. Thiele, op. cit., pga. Thorvaldsens lange fravær året forinden med familien Moltke og pga. Uhdens vedvarende jalousi.
Tydeligt er det, at Uhden ikke har været glad for Thorvaldsens pludselige afrejse, og at han på sin side ikke har fundet det nødvendigt hurtigt at udglatte. Müller, op. cit., p. 727-744, tegner dog et langt mere nuanceret billede af Uhden (og Thorvaldsen), end Thiele, og lader, hvad der forekommer langt mere rimeligt, parterne være lige gode om forholdets gode og dårlige sider.

Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at Thorvaldsen og Uhden stadig i brevsproget er Des efter flere års parforhold. Sandsynligvis skyldes dette, at parret ikke var gift, og at en mere personlig tiltaleform derfor ville være et brud på etiketten. Man kan desuden eventuelt tænke sig, at de begge har spillet på “Des”-formen, dels for at holde afstand, dels, for Uhdens vedkommende, for stadig at blive opfattet som en ærbar kvinde. Hun kaldte sig stadig Uhden efter sin tidligere ægtemand Wilhelm von Uhden, på trods af bruddet med denne allerede i 1799, se Anna Maria Uhdens biografi for yderligere oplysninger om tiltalen af hende.

Archival Reference
m1 1805, nr. 13
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 33.
Other references

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 60-61, med dansk oversættelse, der afviger fra den her anførte.
  • Georg Brandes: ‘Thorvaldsen og nogle kvinder’, i: Tilskueren, Januar 1920, [København], p. 28.
  • Sigurd Müller: ‘Thorvaldsens Elskede’, i: Gads danske Magasin, september 1909, p. 737, med dansk oversættelse, der afviger fra den her anførte. Desuden omtalt samme sted, p. 732-733.
  • Eugène Plon: Thorvaldsen: Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1867, p. 37-38, med meget fri fortolkning.
Subjects
Controversies with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Dogs · Thorvaldsen's Women
Persons
Perucca · Wilhelm von Uhden · J.C. Ulrich
Last updated 28.09.2018 Print