The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.8.1805

Thorvaldsen var på baron Herman Schubarts talrige opfordringer rejst til dennes sommerresidens i Montenero for at undgå Roms sommerhede i begyndelsen af august, se breve fra Schubart til Thorvaldsen af 4.3.1805, 10.5.1805 og 10.6.1805. I breve fra Schubart af 1.7.1805, 19.7.1805 og 26.7.1805 fremgår det, at Thorvaldsen i første omgang afslog tilbuddet, men kort efter den 8. august 1805 drog Thorvaldsen alligevel til Montenero, hvilket Schubart med stor glæde imødeser i brev af 8.8.1805. Ændringen af planen skyldes bl.a., at Thorvaldsen ledsagede vennen Conrad Rantzau til Montenero. Thorvaldsen og grev Rantzau havde mødt hinanden i Rom 1805 og på grevens opfordring besluttede Thorvaldsen at rejse med ham til Montenero, se Thiele II, p. 32.
Rantzau blev dog kun på Montenero en enkelt dag ifølge Thiele II, p. 33.

Last updated 17.01.2014