The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 453 of 10293
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

Information on sender

Rester af sort segl.

10.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Sculpteur Danois, Professeur dal’accademi / des beaux arts de Florence / a Rome

Abstract

Schubart forwards the freight bill concerning The Dance of the Muses on Helicon, cf. A705, and the busts of Jacqueline, A719, and Herman Schubart, A718. He hopes that all three plaster figures have arrived in Rome. He tries to persuade Thorvaldsen to come to Montenero.

See Original

Pisa den 10 Juni 1805

Bedste Thorwaldsen! Kuns to Ord for at sende Dem Conossementet af Deres Baso relief og Vore Büster. Jeg haaber at de alt ere ankomne til Rom.
I Morgen flytter vi til det yndige Montenero hvor jeg har giordt en Deel skiønne Forandringer, givet Huuset en ny og ziirlig Klædning med videre. Luften er saa in[d]erlig god, saa deilig kiøl, og havde jeg blot min Thorwaldsen der oppe paa Bierget, hvor glad ville jeg da ikke være. Vor gode Stub kommer snart til os. Vi vil ofte underholde os om Dem, og drikke Deres Sundhed i et godt glas Chianti Viin. Gid De kunde forlade Deres Venus, Deres Bacchus, og undflye den gyselige Romerske Sommerluft. Lev vel og fornøyet. Skriv mig til hvorledes det gaaer Dem og alle vore gode Landsmænd. Tiden tillader mig blot at omfavne Dem i Tanken og at forsikre Dem om mit stedsevarende Venskab.

B[aron] Schubart

Archival Reference
m1 1805, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Montenero · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Jacqueline Schubart · Christian Stub
Works
Last updated 19.08.2014 Print