No. 453 af 10318
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rester af sort segl.

10.6.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Sculpteur Danois, Professeur dal’accademi / des beaux arts de Florence / a Rome

Resumé

Schubart fremsender fragtbrevet vedrørende Musernes dans på Helikon, jf. A705, og busterne af Jacqueline, A719, og Herman Schubart, A718. Han håber, alle tre gipser er ankommet til Rom. Han forsøger at lokke Thorvaldsen til Montenero.

Se original

Pisa den 10 Juni 1805

Bedste Thorwaldsen! Kuns to Ord for at sende Dem Conossementet af Deres Baso relief og Vore Büster. Jeg haaber at de alt ere ankomne til Rom.
I Morgen flytter vi til det yndige Montenero hvor jeg har giordt en Deel skiønne Forandringer, givet Huuset en ny og ziirlig Klædning med videre. Luften er saa in[d]erlig god, saa deilig kiøl, og havde jeg blot min Thorwaldsen der oppe paa Bierget, hvor glad ville jeg da ikke være. Vor gode Stub kommer snart til os. Vi vil ofte underholde os om Dem, og drikke Deres Sundhed i et godt glas Chianti Viin. Gid De kunde forlade Deres Venus, Deres Bacchus, og undflye den gyselige Romerske Sommerluft. Lev vel og fornøyet. Skriv mig til hvorledes det gaaer Dem og alle vore gode Landsmænd. Tiden tillader mig blot at omfavne Dem i Tanken og at forsikre Dem om mit stedsevarende Venskab.

B[aron] Schubart

Arkivplacering
m1 1805, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Montenero · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Jacqueline Schubart · Christian Stub
Værker
Sidst opdateret 09.12.2022 Print