10.6.1805

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rester af sort segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Sculpteur Danois, Professeur dal’accademiI / des beaux arts de Florence / a Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart fremsender fragtbrevet vedrørende Musernes dans på Helikon, jf. A705, og busterne af Jacqueline, A719, og Herman Schubart, A718. Han håber, alle tre gipser er ankommet til Rom. Han forsøger at lokke Thorvaldsen til Montenero.

Dokument

Pisa den 10 Juni 1805

Bedste Thorwaldsen! Kuns to Ord for at sende Dem ConossementetII af Deres Baso reliefIII og Vore BüsterIV. Jeg haaber at de alt ere ankomne til Rom.
I Morgen flytter vi til det yndige MonteneroV hvor jeg har giordt en Deel skiønne Forandringer, givet Huuset en ny og ziirlig Klædning med videre. Luften er saa in[d]erlig god, saa deilig kiøl, og havde jeg blot min Thorwaldsen der oppe paa Bierget, hvor glad ville jeg da ikke være. Vor gode StubVI kommer snart til os. Vi vil ofte underholde os om Dem, og drikke Deres Sundhed i et godt glas Chianti Viin. Gid De kunde forladeVII Deres VenusVIII, Deres BacchusIX, og undflye den gyselige Romerske SommerluftX. Lev vel og fornøyet. Skriv mig til hvorledes det gaaer Dem og alle vore gode Landsmænd. Tiden tillader mig blot at omfavne Dem i Tanken og at forsikre Dem om mit stedsevarende Venskab.

B[aron] Schubart

Arkivplacering

m1 1805, nr. 7

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A705 Musernes dans på Helikon, juni 1806 - 1807, inv.nr. A705
A718 Herman Schubart, Tidligst 9. juli 1804 - Senest 6. august 1804, inv.nr. A718
A719 Jacqueline Schubart, 6. august 1804, inv.nr. A719
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A2 Bacchus, december 1804, inv.nr. A2

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var 23.9.1804 blevet udnævnt til professor ved kunstakademiet i Firenze.

 2. Dvs. søfragtbrevet til transporten af de tre nævnte værker.
  Se Konnossement i Ordbog over det danske Sprog.

 3. Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, som han modellerede i september 1804 på Montenero.
  Originalmodellen er gået tabt, men et marmoreksemplar findes på Thorvaldsens Museum, A705.
  Schubart lovede i brev af 2.11.1804 at sende relieffet til Rom, men af brev af 26.11.1804 fra Schubart fremgår det, at det ikke var muligt, da al skibstrafik var indstillet pga. den gule feber omkring Livorno. I brev af 28.12.1804 lovede Schubart at sende relieffet så snart som muligt, hvilket lykkedes medio maj 1805, se brev af 10.5.1805.

 4. Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero fra juli 1804 modelleret to kolossalbuster af Jacqueline, A719, og Herman Schubart, A718.
  Som det fremgår af brev af 2.11.1804, var busterne allerede dengang nedpakkede og ventede på at blive sendt til Rom med henblik på udførelse i marmor i Thorvaldsens værksted.

 5. Familien Schubarts landsted Montenero i det bakkede område af samme navn ca. 7 km syd for Livorno.

 6. Den danske diplomat Christian Stub.

 7. Selvom Thorvaldsen oprindelig må have takket nej til Schubarts invitation om at tilbringe sommeren 1805 på Montenero, ombestemte han sig. Han forlod faktisk Rom og ankom 9.8.1805 til det schubartske sommerparadis.

 8. Thorvaldsen arbejdede i 1804-05 på en Venus-statue, som en del af den russiske grevinde Vorontsovas bestilling, se referenceartiklen herom.
  Denne Venus er bortset fra størrelsen stort set identisk med den større udgave af figuren fra 1813-16, A12.
  Thorvaldsen fremstillede også et marmoreksemplar af den tidlige Venus på bestilling af den kurlandske baron Theodor von der Ropp. Dette eksemplar findes i dag på kunstmuseet i Kaunas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis State Museum of Art og er vistnok det eneste eksemplar af den tidlige version af Thorvaldsens Venus, der har overlevet.
  Om Ropps køb af Thorvaldsen-værker, se Ropps bestilling 1804-05.

 9. Thorvaldsens Bacchus, A2, var ligesom Venus blandt de statuer, som grevinde Vorontsova bestilte i marmor hos billedhuggeren i vinteren 1803-04, se referenceartiklen herom.
  Marmoreksemplarets opholdssted er ukendt og er antagelig gået tabt.

 10. Den samme dårlige luft, der på italiensk kaldes aria cattiva, omtales også af Thiele I, p. 109 og II, p. 29 som et problem, Thorvaldsen løste ved at forlade Rom i sommermånederne.
  Man antog almindeligvis, at den usunde luft skyldtes de varme vinde fra de pontinske sumpe, som førte et højere antal malariabærende myg med sig.
  Også forfatteren Karl Viktor von Bonstetten omtaler fænomenet i Reise in die klassichen Gegenden Roms, zur Schilderung ihres ehemaligen und gegenwärtigen Zustandes, vol. 2, Leipzig 1805, p. 7-11. Han kalder problemet cattiva aria, og skriver bl.a. om det område i Rom, hvor Thorvaldsen boede og arbejdede: “Im Jahr 1775 hielt man die Höhen von Trinita del monte frey von dem Einfluss der ungesunden Luft; im Jahr 1802 nicht mehr.”

Sidst opdateret 19.08.2014