17.8.1805

Sender

Anna Maria Uhden

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt våbenskjold.
Poststempler: LIVORNO [utydeligt] og ROMA

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur A. Thorvaldsen / Professor en Sculpture de l’Academi / Royale Danoise des Beaux arts / Montenero / recomende aux soins / de Monsieur UllrikI / cunsul de S.M. Danoise a / Livorno

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Anna Maria Uhden reproaches Thorvaldsen for the insensitive way he left her in Rome. He should have written to her the instant he arrived at Montenero.
 Instead, he had written to his friend C.F. Stanley inquiring about the wellbeing of his dog. She implores him to write to her and regrets that he apparently does not care as much about her as before.

Document

Caris[si]mo Amico Roma al diII 17 Agosto
1805

Dall’ momento della vostra partenzaIII non ho riposato ne notte ne Giorno, perche non credevo mai possibele, che voi potessiro partire da Roma in tal maniera, facendovi vedere di andare via in colura; perche voi vedevate il dispiacere, che provavo per la vostra perdita; e questo mi fece credere; che voi mi davate le vostre nuove subito a rivatoIV; e stato vano il mio pensiere a vendo saputo, che voi avete scritto al vostro amicoV, domandando della salute delle vostro CaneVI avendo avuto tanto pensiere per una Bestia mi pare, che non era un dilitto di scrivere una riga; sapendo voi tanto bene quanto mi fa piacere di vedere i vostri Caratteri; capisco, che voi non siate piu quello, che eravate prima ma ricordatevi, che io doppo la vostra conoscienza mi fece scordare della perdita di mio Marito e figlieVII; lasso considerare a voi ora, che a mi pare, che voi vi siate scordato della micizia passata e questo mi lo date a vedere tutti li momenti e questa e la cagione della mia malatia
pensare in una maniera essere corisposta in altra assicuratevi, che la mia amicizia non e stata fondata a nessuna berberiaVIII e dovete [x] compatire poiche voi sapete bene, che le prime passione sono sempre cattiveIX e questa per mia disgrazia e toccata a me e non posso dementicarmi, e da voi dipende la mia tra[n]quillità con una rispottaX subito; non posso scrivere di più perche la testa mi va via dalle grande doloreXI; e qui daro fine per non piu attediarvi e resto salutandovi cordialmente mi dico vostra

Aff[ettuosissi]ma Amica Vera
Anna Maria Uhden

Oversættelse af dokument


Kæreste Ven Rom 17 August
  1805

Fra det øjeblik, De rejste, har jeg hverken dag eller nat fundet hvile, for jeg havde aldrig troet det muligt, at De kunne rejse fra Rom på den måde, en åbenlys afrejse i vrede; De jo så den sorg, jeg følte ved at miste Dem, og dette fik mig til at tro, at De ville lade mig høre nyt fra Dem, straks De var kommet frem; denne min tanke var dog forgæves, eftersom jeg erfarede, at De havde skrevet til Deres ven og havde spurgt, hvorledes Deres hund havde det[.] Når De har haft så megen tanke for et dyr, så forekommer det mig ikke just at være en forbrydelse at skrive en linje [til mig]; De ved jo udmærket godt, hvor meget det glæder mig at se Deres skrift; jeg indser, at De ikke mere er den, De var før, men De må huske, at jeg, efter bekendtskabet med Dem, tvang mig selv til at glemme tabet af både min mand og døtre; jeg vil nu lade Dem overveje, at det forekommer mig, at De har glemt fortids venskab, og dette lader De mig ustandselig mærke, og dét er grunden til min sygdom.
Jeg mente, at jeg dog i nogen måde ville møde venlighed fra Dem, på den anden side forsikrer jeg Dem, at mit venskab ikke skyldes nogen beregning, og De burde have medlidenhed med mig, for De ved meget vel, at de første lidenskaber altid er voldsomme, og netop dette er til mit uheld sket for mig og jeg kan ikke glemme; min sjælefred afhænger af et prompte svar fra Dem. Nu kan jeg ikke skrive mere for mit hoved smerter voldsomt, og jeg slutter her for ikke at plage Dem mere, og idet jeg hilser Dem hjerteligt erklærer jeg mig Deres

yderst hengivne sande veninde
Anna Maria Uhden

[Oversat af Øjvind Andreasen, revideret.]

General Comment

Thiele, op. cit., refererer til brevets indhold som værende fuld af “Jammer og Beklagelse over hendes Sygdom og søvnløse Nætter”, og af bebrejdelser for den opmærksomhed, der udvises hunden, men ikke hende. Han anfører også, at Thorvaldsen måske netop har ønsket, at Stanley skulle lade Uhden høre om forespørgslen til hunden, vel nærmest som en form for straf eller drilleri. Thorvaldsen selv skriver dog i sit svarbrev til Uhden, at han sendte hilsner til dem alle, se brev af [26].8.1805.
Thorvaldsens brev til Stanley kendes ikke, men blev modtaget af Stanley den 16. august, jf. brev fra Stanley til Thorvaldsen af 16.8.1805.
Afskeden mellem Thorvaldsen og Uhden var, som det fremgår, stormfuld – iflg. Thiele, op. cit., pga. Thorvaldsens lange fravær året forinden med familien Moltke og pga. Uhdens vedvarende jalousi.
Tydeligt er det, at Uhden ikke har været glad for Thorvaldsens pludselige afrejse, og at han på sin side ikke har fundet det nødvendigt hurtigt at udglatte. Müller, op. cit., p. 727-744, tegner dog et langt mere nuanceret billede af Uhden (og Thorvaldsen), end Thiele, og lader, hvad der forekommer langt mere rimeligt, parterne være lige gode om forholdets gode og dårlige sider.

Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at Thorvaldsen og Uhden stadig i brevsproget er Des efter flere års parforhold. Sandsynligvis skyldes dette, at parret ikke var gift, og at en mere personlig tiltaleform derfor ville være et brud på etiketten. Man kan desuden eventuelt tænke sig, at de begge har spillet på “Des”-formen, dels for at holde afstand, dels, for Uhdens vedkommende, for stadig at blive opfattet som en ærbar kvinde. Hun kaldte sig stadig Uhden efter sin tidligere ægtemand Wilhelm von Uhden, på trods af bruddet med denne allerede i 1799, se Anna Maria Uhdens biografi for yderligere oplysninger om tiltalen af hende.

Archival Reference

m1 1805, nr. 13

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 33.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich.

 2. Her må accenten over i’et mangle, så di skal læses , dvs. dag. Meningen er dermed som følger: Rom på dagen den 17. august.

 3. Thorvaldsen var på baron Herman Schubarts talrige opfordringer rejst til dennes sommerresidens i Montenero for at undgå Roms sommerhede i begyndelsen af august, se breve fra Schubart til Thorvaldsen af 4.3.1805, 10.5.1805 og 10.6.1805. I breve fra Schubart af 1.7.1805, 19.7.1805 og 26.7.1805 fremgår det, at Thorvaldsen i første omgang afslog tilbuddet, men kort efter den 8. august 1805 drog Thorvaldsen alligevel til Montenero, hvilket Schubart med stor glæde imødeser i brev af 8.8.1805. Ændringen af planen skyldes bl.a., at Thorvaldsen ledsagede vennen Conrad Rantzau til Montenero. Thorvaldsen og grev Rantzau havde mødt hinanden i Rom 1805 og på grevens opfordring besluttede Thorvaldsen at rejse med ham til Montenero, se Thiele II, p. 32.
  Rantzau blev dog kun på Montenero en enkelt dag ifølge Thiele II, p. 33.

 4. Dvs. arrivato, ankommet (til Montenero).

 5. Arkitekten C.F.F. Stanley, som tog sig af Thorvaldsens forretninger, mens denne var bortrejst. Stanley modtog brev fra Thorvaldsen den 16. august, jf. brev fra Stanley til Thorvaldsen af 16.8.1805. Thorvaldsens brev til Stanley kendes ikke.

 6. Thorvaldsens hund Perucca, som bl.a. omtales i Stanleys brev af 16.8.1805.
  Thiele, op. cit., p. 33-34, og Eugène Plon, op. cit., p. 38, hhv. antyder eller direkte antager, at Thorvaldsen med vilje kun har spurgt til hunden og ønsket, at Anna Maria Uhden skulle få det at vide. Om denne tolkning er reel eller snarere skal ses som et led i forfatternes glorificering af Thorvaldsen ved at udstille elskerinden negativt er uvist.

 7. Den tidligere ægtemand Wilhelm von Uhden og ægteparrets to døtre: Carlotta Vincenza (f. 24.12.1795) og Friderike Wilhelmina Franziska (1.1.1798-1.8.1800). Ægteskabet blev indgået 6.3.1795 og opløst igen i 1799, se erklæring af 9.5.1799. Ved ægteskabets opløsning overtog Wilhelm von Uhden ansvaret for de to døtre.
  Formuleringen vækker associationer til Euripides’ Medea, hvor Medea efter Jasons svigt bittert anklagende udtaler: “Og selv jeg rømte bort og sveg min egen far, alene for at bo med dig i Jolkos’ borg”, citeret fra Alex Garffs og Leo Hjortsøs oversættelse, København 1954, vers 475-476.

 8. Dvs. birberia, lumpen udspekulerethed, uærlighed.

 9. Meningen må være, at den første kærlighed er særlig vanskelig at kontrollere endsige glemme, og at det er denne årsag, Uhden anfører som grunden til sin fortvivlelse og sygdom.

 10. Dvs. risposta, svar.

 11. Om der hentydes til fysiske eller psykiske smerter fremgår ikke klart af sammenhængen. Både Müller og Bobè, op. cit., læser det som sorg, hvilket bestemt ikke er umuligt. Udlægningen kan underbygges af udtrykket essere via di testa, der betyder at være fordybet i andre tanker.
  I et senere brev fra Uhden til Thorvaldsen fremgår det dog, at hun rent faktisk var syg i perioden, se eksempelvis brev af 30.8.1805.

Last updated 28.09.2018