Back to U

Wilhelm von Uhden

Uhden blev 6.3.1795 gift med Anna Maria Uhden, født Magnani, der senere blev Thorvaldsens kæreste. Ægteparret Uhden blev borgerligt separeret i 1799, se Uhdens erklæring af 9.5.1799 vedrørende dette. De flyttede på dette tidspunkt fra hinanden, og Uhden overtog ansvaret for ægteparrets to børn: Carlotta Vincenza (f. 24.12.1795) og Friderike Wilhelmina Franziska (1.1.1798-1.8.1800). Uhden betalte imidlertid et vist beløb til Anna Marias underhold, jf. brevet 24.8.1806.

Uhden kunne imidlertid ikke umiddelbart få en egentlig skilsmisse. Han var tysk udsending ved la santa sede, dvs. ansat ved pavehoffet. Derfor måtte han rette sig helt og fuldt efter de kirkelige forordninger og kunne ikke blot lade sig skille efter den på den tid gældende franske skilsmisselov. For at blive skilt måtte han således træde tilbage fra sit embede, forlade landet samt, for igen at kunne indgå ægteskab, konvertere til protestantismen, jf. notat af 20.1.1953 indlagt i Th. Mus. J. Nr. 14 I, 1/1949.
6.2.1802 søgte Uhden sin afsked som preussisk diplomat i Rom. 27.4.1802 fik han sin afsked i Rom fra sin stilling som gesandt ved pavehoffet i Rom og tildeltes samtidig en ny stilling som krigsråd i Berlin, jf. Bobé, op. cit., p. 51-52.

Uhden opholdt sig i Rom 1790-1802. Fra 1795 var han stedfortrædende preussisk “Resident” og siden 1798 “Ministerresident”, dvs. gesandt ved pavehoffet.

Han skrev rapporter om kunstlivet i Rom bl.a. i forbindelse med franskmændenes erobring af Italien under den første koalitionskrig 1796-96, se fx hans beretning af 12.11.1796 om franske kommissærers udvælgelse af de kunstværker i Vatikanet, der blev ført til Paris i Der neue Teutsche Merkur, 1797, 1. Bd., p. 55-57 og igen smst. 1797, 2. Bd., p. 274-275.

Han boede bl.a. i Via Sistina 126 og Via Gregoriana 42 i Palazzo Tomati i en lejlighed, der 1803 blev overtaget af ægteparret Caroline og Wilhelm von Humboldt.

References

  • Louis Bobé, Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938.
  • Friedrich Noack: ‘Thorwaldsens Geliebte’, in: Deutsche revue, December 1900, Stuttgart og Leipzig 1900, p. 310-313.
  • Notat af 20.1.1953 indlagt i Th. Mus. J. Nr. 14 I, 1/1949.


Se desuden evt.:
  • Detlev Kreikenbom: ‘“Spectatori harum formarum elegantissimo” Zum Berliner Archäologen Wilhelm Uhden (1763-1835)’, in: Henning Wrede (edit.), Dem Archäologen Eduard Gerhard 1795-1867 zu seinem 200. Geburtstag, Berlin 1997, p. 47-54.

Last updated 07.01.2013

Wilhelm von Uhden

Johann Daniel Wilhelm Otto von Uhden 1763-1835 German Arkæolog og diplomat
To and from others2 Doc.
Mentioned in4 Doc.