No. 143 of 10318
Sender Date Recipient
Wilhelm von Uhden [+]

Sender’s Location

Rom

9.5.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af erklæringen.

Anna Maria Uhden [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Wilhelm von Uhden declares that his divorce from Anna Maria Uhden is entirely due to irreconcilable differences; his wife is not to be blamed. He promises to pay her a decent maintenance.

See Original [Translation]

La Seperazione seguita fra me infr[ascritt]o, e la Cittadina Annamaria Magnani Romana, mia moglie, è nata per sola contrarietà di Umori, e non mai per motivi che potessero essere svantagiosi alla di lei Riputazione, in Conseguenza prometto passere alla medesima un’onesto Assegnamento.

Roma 20 Fiorile An. VII
(9. Maggio. v.s.)
1799
Guglielmo Uhden

Giovanni Browne, fui presente testimonio.
Carlo Maria Sommaini fu[i] p[rese]nte, Testimonio
General Comment

Erklæringen beviser, at ægteskabet mellem Wilhelm von Uhden og Anna Maria Uhden, født Magnani, der var indgået 6.3.1795, jf. Müller, op. cit., p. 734, i praksis opløstes igen allerede fire år senere. Dokumentet er vigtigt for at tilbagevise Thieles påstande, dels om at Anna Maria Uhden i 1797 skulle have været en ugift tjenestepige, der tjente hos Georg Zoëga, jf. Thiele I, p. 112-113, dels om at ægteskabet stadig skulle have været en realitet så sent som i 1803, ibid., p. 192. Se Anna Maria Uhdens biografi for flere oplysninger herom.
Hvor stor retsgyldighed, dokumentet har haft, er vanskeligt at sige. Ægteskab i den katolske kirke kunne principielt ikke opløses og parterne kunne ikke siden gifte sig katolsk igen. Der kan derfor kun være tale om en borgerlig erklæring af hensyn til begge parters umiddelbare frihedfølelse og i særdeleshed af hensyn til Anna Maria Uhdens ære og fremtidige økonomiske levevilkår.
Som vidner optræder bl.a. den offentlige notar Sommaini, hvilket tyder på, at dokumentet er udført så officielt som muligt.

Archival Reference
m35 V, nr. 45
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 51.
  • Sigurd Müller: ‘Thorvaldsens Elskede’, in: Gads danske Magasin, september 1909, p. 737.
Subjects
Roman Republic · Thorvaldsen's Women
Persons
Baron Brown · Carlo Maria Sommaini
Last updated 11.09.2018 Print