Comment on 9.5.1799

Dvs. 20. Florèal år 7. Den franske kalender var blevet indført med proklamationen af den romerske republik i februar 1798. Dateringen svarer til den nedenfor anførte.

Last updated 30.01.2007