No. 142 of 10318
Sender Date Recipient
Carlo Maria Sommaini [+]

Sender’s Location

Rom

30.4.[presumably 1799] [+]

Dating based on

Brevets datering af 11 Floriale (fr. floréal), afspejler det franske kalendersystem, der var blevet indført med den romerske republik i februar 1798. Dateringen svarer til den 30. april, og året er enten 1798 eller 1799. Tegningerne omtales som hastesager af Bassi i brev af 26.3.1798, hvilket kunne tale for en datering til samme år. Men datidens langsommelige postgang, samt især brevets indhold gør en datering til 1799 mere sandsynlig. Den romerske republik blev opløst igen i november 1799, og brevet kan derfor senest stamme fra dette år. Alt afhængig af hvor tålmodig Bassi har været og hvilke faktorer, der har påvirket hans ønske om tegningerne, kan brevet dermed være skrevet i 1798 eller 1799.
Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 36, angiver datoen som svarende til 1. maj formentlig 1798. Dag og måned må bero på en tællefejl, året på en misforståelse af ordet sospendere (ophøre, aflyse), se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Al Cittadino Alberto Thorvalsen.

Abstract

Sommaini requests Thorvaldsen to contact Rocheggiani immediately to cancel the drawings ordered by Bassi before his departure from Rome.

See Original

Roma 11 Floriale

Libertà Eguaglianza

Il Cittadino Alberto Thorvalsen e pregato dalla scrivente Sommaini di dire al Cno: Rochegiani di sospendere subito i disegni ordinategli dal Cno: Bassi, mentre questa, e la sua intenzione. Intanto vi auguro Salute, e Fratellanza.

General Comment

Else Kai Sass, op. cit., læser meddelelsen som en anmodning til Thorvaldsen om at få Roccheggiani til straks at udføre de måneder forinden bestilte tegninger, se brev fra Bassi til Thorvaldsen af 26.3.1798, hvor Bassi rykker for tegningerne. Ordet sospendere giver dog ikke belæg for denne udlægning, selvom det ville give god mening. Tværtimod må meningen være den modsatte: at Bassis tålmodighed er udløbet, og at Roccheggianis eventuelt igangværende arbejde med tegningerne straks skal ophøre. Bestillingen er dermed aflyst eller i i det mindste udsat. Beskeden er afsendt enten en måned eller nok snarere et år og en måned efter Bassis sidste utålmodige brev, se dateringsdiskussionen. Det vides ikke, hvorfor Bassi eller Sommaini ikke har henvendt sig direkte til Roccheggiani, men har brugt Thorvaldsen som mellemmand. En mulig forklaring kan være, at Thorvaldsen som den eneste af disse vidste, hvor Roccheggiani kunne træffes. Grunden til, at Sommaini er blevet inddraget, er sandsynligvis, at han som notar gav aflysningen retsgyldighed, så Bassi ikke længere skyldte Roccheggiani penge.
Brevet bærer i øvrigt tydeligt præg af den franske påvirkning efter den romerske republiks indførelse med den franske datering og slagordene frihed, lighed og broderskab.

Archival Reference
gmVI, nr. 68
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 36.
Subjects
Roman Republic
Persons
Charles Bassi · Lorenzo Roccheggiani
Last updated 10.09.2018 Print