30.4.[presumably 1799]

Sender

Carlo Maria Sommaini

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Al Cittadino Alberto Thorvalsen.

Dating based on

Brevets datering af 11 Floriale (fr. floréal), afspejler det franske kalendersystem, der var blevet indført med den romerske republik i februar 1798. Dateringen svarer til den 30. april, og året er enten 1798 eller 1799. Tegningerne omtales som hastesager af Bassi i brev af 26.3.1798, hvilket kunne tale for en datering til samme år. Men datidens langsommelige postgang, samt især brevets indhold gør en datering til 1799 mere sandsynlig. Den romerske republik blev opløst igen i november 1799, og brevet kan derfor senest stamme fra dette år. Alt afhængig af hvor tålmodig Bassi har været og hvilke faktorer, der har påvirket hans ønske om tegningerne, kan brevet dermed være skrevet i 1798 eller 1799.
Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 36, angiver datoen som svarende til 1. maj formentlig 1798. Dag og måned må bero på en tællefejl, året på en misforståelse af ordet sospendere (ophøre, aflyse), se den generelle kommentar.

Abstract

Sommaini requests Thorvaldsen to contact Rocheggiani immediately to cancel the drawings ordered by Bassi before his departure from Rome.

Document

Roma 11 FlorialeI

Libertà Eguaglianza

Il Cittadino Alberto Thorvalsen e pregato dalla scrivente Sommaini di dire al Cno: RochegianiII di sospendere subito i disegniIII ordinategli dal Cno: BassiIV, mentre questa, e la sua intenzione. Intanto vi auguro Salute, e Fratellanza.

General Comment

Else Kai Sass, op. cit., læser meddelelsen som en anmodning til Thorvaldsen om at få Roccheggiani til straks at udføre de måneder forinden bestilte tegninger, se brev fra Bassi til Thorvaldsen af 26.3.1798, hvor Bassi rykker for tegningerne. Ordet sospendere giver dog ikke belæg for denne udlægning, selvom det ville give god mening. Tværtimod må meningen være den modsatte: at Bassis tålmodighed er udløbet, og at Roccheggianis eventuelt igangværende arbejde med tegningerne straks skal ophøre. Bestillingen er dermed aflyst eller i i det mindste udsat. Beskeden er afsendt enten en måned eller nok snarere et år og en måned efter Bassis sidste utålmodige brev, se dateringsdiskussionen. Det vides ikke, hvorfor Bassi eller Sommaini ikke har henvendt sig direkte til Roccheggiani, men har brugt Thorvaldsen som mellemmand. En mulig forklaring kan være, at Thorvaldsen som den eneste af disse vidste, hvor Roccheggiani kunne træffes. Grunden til, at Sommaini er blevet inddraget, er sandsynligvis, at han som notar gav aflysningen retsgyldighed, så Bassi ikke længere skyldte Roccheggiani penge.
Brevet bærer i øvrigt tydeligt præg af den franske påvirkning efter den romerske republiks indførelse med den franske datering og slagordene frihed, lighed og broderskab.

Archival Reference

gmVI, nr. 68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. 11. Floréal. Den franske kalender var blevet indført med proklamationen af den romerske republik i februar 1798. Dateringen svarer til den 30. april 1798 eller 1799, se dateringsbegrundelsen.

  2. Dvs. Cittadino (borger) Rochegiani.
    Der er antagelig tale om den italienske tegner og grafiker Lorenzo Roccheggiani.

  3. Bassi havde bestilt tegninger hos Rochegiani af antikke romerske motiver, se brev af 26.3.1798.

  4. Den svensk-italienske arkitekt Carlo Francesco Bassi.

Last updated 10.09.2018