The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Charles Bassi

Bassi opholdt sig i Rom fra 1791 til begyndelsen af 1798, hvor han blev ven med Georg Zoëga og Peter Leonhard Gianelli. Herigennem blev han en af Thorvaldsens tidlige kontakter i Rom.

Thorvaldsen og Bassi blev nytårsaftensdag 1797 involveret i nogle folkelige optøjer og arresteredes blandt mange andre.
Da Bassi forlod Rom, skrev han 27.1.1798 en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Bassi var født i Italien, men kom ved 11-årsalderen til Sverige, hvor han blev uddannet til arkitekt. Efter sit Rom-ophold virkede han som en fremtrædende klassicistisk arkitekt i Sverige og Finland, det førende navn i den såkaldte Åbo-empire.

Han kendes i Finland mestendels under navneformen Charles Bassi, men hans italienske navneform, Carlo Francesco Bassi, florerer også. Her er den første valgt, fordi den er den mest gængse, og fordi han selv underskriver sig med Charles i sit brev til Thorvaldsen. Kunstnernavnestandarden ULAN anbefaler dog den italienske navneform.

Thorvaldsen modellerede 1797 en portrætmedaljon af Charles Bassi, A631. En sammenligning med denne gør det sandsynligt, at også Thorvaldsens tegning, C492r, forestiller Bassi. Tegningen ses her til højre som arkitektens portræt.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Bassi repræsenteret i Kataloget.

References

  • Henrik Cornell: Den svenska Konstens Historia, Stockholm 1946, II, p. 21f.
  • C.J. Gardberg: ‘Den nyantika Stadsbyggnadskonsten i Åbo 1800-1880’, in: Bilder ur Åbo stads kulturhistoria under 1800-talet, Åbo 1952, p. 7-29, 58f., 62-72, 79-81, 85, 87f., 103.
  • Kasimir Lönnbom-Leino, in: Aika 1907, p. 227-234, 414-425.
  • Fredrik Sander: ‘Francesco Piranesi, svensk konstagent och minister i Rom’, in: Nationalmuseum. Anteckningar om skulptursamlingens bildande, Stockholm 1880, p. 56-57.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 33-36.

Last updated 10.04.2013

Profilportræt af en ung mand, arkitekten Carlo Francesco Bassi(?) #

Charles Bassi

Egl. Carlo Francesco Bassi 1772-1840 Finnish, italian, swedish Architect
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in4 Doc.