9.5.1799

Sender

Wilhelm von Uhden

Sender’s Location

Rom

Recipient

Anna Maria Uhden

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af erklæringen.

Abstract

Wilhelm von Uhden declares that his divorce from Anna Maria Uhden is entirely due to irreconcilable differences; his wife is not to be blamed. He promises to pay her a decent maintenance.

Document

La Seperazione seguita fra me infr[ascritt]o, e la Cittadina Annamaria Magnani Romana, mia moglie, è nata per sola contrarietà di Umori, e non mai per motivi che potessero essere svantagiosi alla di lei Riputazione, in Conseguenza prometto passere alla medesima un’onesto Assegnamento.

Roma 20 Fiorile An. VIII
(9. Maggio. v.s.)
1799
Guglielmo Uhden

Giovanni BrowneII, fui presente testimonio.
Carlo Maria SommainiIII fu[i] p[rese]nte, Testimonio

Oversættelse af dokument

Den Separation, der har fundet Sted mellem undertegnede og Borgerinden Anna Maria Magnani af Rom, min Hustru, er alene afstedkommet ved Gemytternes Uoverensstemmelse og aldeles ikke af Bevæggrunde, ufordelagtige for hende, hvorfor jeg lover med det nærmeste at ville anvise hende et hæderligt Udkomme. Som Vidner: Giovanni Browne, Carlo Maria Sommaini.

[Oversat af Louis Bobé, op. cit.]

General Comment

Erklæringen beviser, at ægteskabet mellem Wilhelm von Uhden og Anna Maria Uhden, født Magnani, der var indgået 6.3.1795, jf. Müller, op. cit., p. 734, i praksis opløstes igen allerede fire år senere. Dokumentet er vigtigt for at tilbagevise Thieles påstande, dels om at Anna Maria Uhden i 1797 skulle have været en ugift tjenestepige, der tjente hos Georg Zoëga, jf. Thiele I, p. 112-113, dels om at ægteskabet stadig skulle have været en realitet så sent som i 1803, ibid., p. 192. Se Anna Maria Uhdens biografi for flere oplysninger herom.
Hvor stor retsgyldighed, dokumentet har haft, er vanskeligt at sige. Ægteskab i den katolske kirke kunne principielt ikke opløses og parterne kunne ikke siden gifte sig katolsk igen. Der kan derfor kun være tale om en borgerlig erklæring af hensyn til begge parters umiddelbare frihedfølelse og i særdeleshed af hensyn til Anna Maria Uhdens ære og fremtidige økonomiske levevilkår.
Som vidner optræder bl.a. den offentlige notar Sommaini, hvilket tyder på, at dokumentet er udført så officielt som muligt.

Archival Reference

m35 V, nr. 45

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. 20. Florèal år 7. Den franske kalender var blevet indført med proklamationen af den romerske republik i februar 1798. Dateringen svarer til den nedenfor anførte.

  2. Der må være tale om John/Giovanni Brown, kaldet Baron Brown.

  3. Offentlig notar Carlo Maria Sommaini.

Last updated 11.09.2018