The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.8.1805

Arkitekten C.F.F. Stanley, som tog sig af Thorvaldsens forretninger, mens denne var bortrejst. Stanley modtog brev fra Thorvaldsen den 16. august, jf. brev fra Stanley til Thorvaldsen af 16.8.1805. Thorvaldsens brev til Stanley kendes ikke.

Last updated 07.01.2013