No. 474 of 10318
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Rom

24.8.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Stanley has received a letter from the mayor of Copenhagen concerning Gotskalk Thorvaldsen’s admission to Vartov. He asks if the father is satisfied with the arrangement.
Anna Maria Uhden is unhappy because she has not heard from Thorvaldsen. At the studio, the carving of Jacqueline Schubart’s bust has started. Stanley has lent some people some money on Thorvaldsen’s behalf.

See Original [Translation]

Rom d: 24 August 1805

Høyærede Her Vert!

Ret megen Lyst havde jeg udi sinde at skjende paa dennem, men da jeg saa at sige i dette Øyeblik bekom det indsluttede Brev fra min Borgemester i Kiøbenhavn, som om det jost ej i alle Deele var det som jeg haabete for Din Fader, saa betog det mig dog al glæde at kunde have virket noget for ham og til Din Fornøyelse, alt Lyst til at skjende, Indsluttede Oplyser Dig min Ven om Tingene, men et forsæglet Brev fra din Fader som var indsluttet Oplyser mig om intet, giør mig altsaa den Tieneste mere Positiv at lade mig vide om han var fornøyet med den Indretning der var gjort for ham, hvorfor jeg vilde skjendt var for jeg ingen Brev fik fra Dig med denne Post, som dog var efter Løfte. Sen:o A: M. erano Mezzo Desperato for Du ikke Skriver hende til, i Dit Værksted staaer [alt] vel til saavit jeg forstaaer[,] i den anden Uge begyndes paa Baronessens Byste, jeg har udbetalt til Datum 19 Piastre. – her er i forgaaers Morges Død en Tysk Architecht Didenhoven. Han bliver begravet i Aften men jeg er ikke med, Madam Zoega er maadelig tilpads, for resten alting vel uden Roma –
Du mente at man vilde komme og bringe Dig dine udlaante Penge ja Prosit de Malseit – min Engel, nu er jeg bleven Zahl Caserer i forgaards har jeg laant Bøndel 10 Piaster, og i Dag Vahl 12. Du maa endelig sende mig Schiøtes Brev med omgaaendes Post Da jeg maa Svare og Takke derfor. Det er ubegribeligt det er saa gammelt men det er gaaet en forkert vej, jeg har for lidt Tids til Postens afgang for at kunde Skrive dig vitløftig og efter min Maade interessant, men derfor er det Dog godt ment Baronen hildser Du meget fra mig og jeg giver dig paa ingen maade Lov til at blive længere paa Monte nero en til Mitten af September. alle her hildser dig ret og lenges ret inderlig meget efter Dig, hermed Nok, sænd mig endelig Schiøtes Brev ellers Bliver Vred

Din Ven
C F Stanley

Dam vever og Svever i fiin Silkes Casekin


[på brevets første side i margen:] Kiøb mig i Livorno nogle Par Bommuls eller traa Strømper og nogle smukke fine Halds Klude om Du kan

General Comment

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1805, nr. 15
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 33-34.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Purchase by Thorvaldsen Requested · Montenero · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Conrad Christian Bøhndel · Niels Dam · Balthasar Schiøtt · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen · Anna Maria Uhden · Johan Georg Wahl · Maria Zoëga
Works
Last updated 02.03.2018 Print