The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.8.1805

Dvs. hugningen af Thorvaldsens marmorbuste af baronesse Schubart, A220.
Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i juli-august 1804 modelleret to kolossalbuster af både baron og baronesse Schubart.
Marmorhugningen af begge buster var først helt færdige året efter.
Såvel originalmodeller som marmoreksemplarerne af de to Schubart-buster er på Thorvaldsens Museum, A219, A220, A718 og A719.


Når Stanley skriver, at marmorhugningen påbegyndes “i den anden Uge”, så mener han næste uge, jf. Stanleys brev af 16.8.1805 til Thorvaldsen: “… jeg ventede dig først i den anden Maaned…”, dvs. måneden efter i september. Da dette brevs dato den 24.8.1805 var en lørdag må han mene den uge, der fulgte umiddelbart efter, dvs. slutningen af august. Dette stemmer med, hvad der ellers vides om hugningen af busten.

Last updated 24.09.2013