The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8592 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

27.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København, Charlottenborg

Information on recipient

Udskrift: ST / Hr Justiraad Professor / Thiele, paa / Charlottenborg / Kiøbenhavn
Tilskrift: ST Hr: Justitsraad Prof Thiele

Abstract

Christine Stampe asks Thiele if Thorvaldsen must come to Copenhagen in order to show the sculpture Christian 4., A152, to Christian 8. She invites Thiele to suggest entertainment for Thorvaldsen’s birthday. She also wonders if Thiele knows who has commissioned an altarpiece from Thorvaldsen. It is not Hans Madsen and Johan Rantzau, A603, but another work for Funen.

Nysøe de 27 Oct 1840

Undskyld gode Professor Thiele, at jeg Uleiliger Dem med nogle Ligner jeg ved hvor stor Deres Interesse er for Thorvaldsen og jeg kan melde Dem. at han er saa væl som jeg endnu aldrig har seet ham, han bruger Strandbade[?], NB hiemme i Huset med lidt varmt, og de bekommer ham serdeles godt, saa at Arbeidet gaar ubegribelig fra Haanden, nu ligger det ham lidt paa Hiertet om han skal ind og vise Kongen Chr. den 4de Statye, da Dalhoff nok ikke før kan tage fat paa Støbningerne. Dog synes mig næsten det er synd at forstyrre ham i sin Virksomhed, især da han dog ville tilbage til hans Fødselsdag, som han vil tilbringe her, troer De at Kongen bryder sig om han kommer ind? saa maae De endelig lade mig det vide ret snart, De kan nok mærke det, dog skulle Kongen alt have, seet Statyen eller De Troer han vil giøre det paa sin egen Haand, uden at bryde sig om Thorvaldsen, kom ind, saa venter jeg ligeledes, at De siger mig det ærligt, for at jeg kan raade Thor: til hvad De synes er det beste. – Skulle De imidlertid have Leilighed til at besøge os til den 19 Nov: som De engang halvlovede i Sommer, saa ville det glæde os her meget, og vist især Thorvaldsen, Tænk lidt derover, og saa fik De maaske Høyn og Én og anden med; men saa maae De overlægge lidt Løier vi kunne more den Gamle med, om det er aldrig saa lidt saa kan De troe det giør dobelt efekt og Glæde herude pa Landet, hvor man intet Ahner; hvad siger De om et Muntert lille Stykke at opføre, eller et Voxkabinet eller Tablouer? – Høien er meget Opfinsom naar De aftalte noget med ham saa fik De vist noget Godt derud af, blodt Tage lidt hensyn til at det sees her paa Landet, hvor Resurserne ere meere sparsomme en i Byen; Pf: Abrahams var vist ypperlig, naar han ikke altid havde saa knap Tid; –
Apropos Husker De ikke hvem der talte med Thorvaldsen om en Altertavle man ønskede han skulde giøre, og han sagde de skulle kuns sende ham Maalet osv. Jeg har glemt alt des angaaende og Thorvaldsen ogsaa, dog da det var et passende Arbeide for ham herude saa maaske De ville erkyndige Dem derom om der ingen huskede at have hørt det? Fx Frøken Herbst som jeg næsten troer var nærværende da der blev talt derom, eller Borup, NB: Det er ikke det Monument for Hans Madsen, til Fyen, som Pf. Hetsch har skrevet om, thi det har han bestemt at giøre her, dog det kan han snart faa giort når han først faar samlet Materialer, f:e:x kunne De maaskee sige noget, om Dragten den Feldtheer[e] Ranzau [har på, og] som Hans Madsen, flygter hen til for [at] sige Fiend[n]s forehavende til, om der er noget at iagtage ved den, og om man har Portræter som af den famille, om der skulle tages hensyn til – osv osv – NB jeg har ikke i Comision at spørge om noget af al dette dog ved jeg at Thorvaldsen ergrer sig, naar det er giort og nogen skulle komme med en Yttrig at dette heller hint, havde været ønskelig – Endvidere vilde jeg spørge Dem, om De ikke kan sige mig hvorledes man faar en Statye og nogle Basorelieffer sendte til Rom? Da Thorvaldsen ønsker de skulle være der til han kom dertil. Troer de ikke der gaves leilighed fra Helsingeör? Undskyld nu alle mine spørgsmaal og alle mine Comitioner og min [sic] i hast skrevne Brev. Deres forbiundne.

Chr: Stampe.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD, 2. rk.
Subjects
Nysø · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
N.C.L. Abrahams · G. Borup · Christian 8. · Jørgen Dalhoff · G.F. Hetsch · Bertel Thorvaldsen · Adelgunde Vogt
Works
Last updated 29.04.2020 Print