No. 8869 of 10318
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

July 1841 [+]

Dating based on

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Juli 1841.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Abstract

The script of Christine Stampe’s memoirs on Thorvaldsen. This is the 27th part of 60 in all.

See Original

[fortsat…]

d. 13de July kom vi til München[.]
Som vi kiører op ad Gaden, og vores Niels Holder for at erkyndige sig om Veien til det

Anbefalede Værtshuus, Nærmer sig en Her[re] og spørger: [“]ist Thorvaldsen da[?”], og lige saa snart springer han til den anden Side af Vognen og Omfavner Thor: det var Grev S. nu siger han til Kusken at følge ham, og han gaaer for ud, paa engang raaber han, [“]stands[”], vi holdt nu ved en Plads, hvor fra en Rytterstatye sees midtpaae, det var Maximilian, og aldrig har nogen saadan Ting giort det intryk paa mig og paa mine, som dette deilige Værk, som er Münchens skiønneste Prydelse, det overaskede ogsaa Thorv: meget, og [“]man bliver godt stemt[,”] sagde han[, “]naar man seer sit Barn stilt i et saa godt Lys[”], vi saae det nu fra Vognen af, seenere blev vi ført fleere gange der hen til fods, og da fandt man rigtignok at Hesten burde være hævet lidt høiere endnu, thi naar man var gaaende, eller ikke hevet fra Jorden, saa skiulte Piedestallen Hæstens Skoe, og lidt opad benet, derfor saae jeg den helst, lidt i frastand, og Thorv: gav mig ret; ‒ Grev S. glædede sig ved vores Glæde han fulgte os til Værtshuuset, og nu kom visiter, og der blev giort mange Bekiendskaber blandt andre Schelling en meget interessant og elskværdig Mand, her vare atter nogle Herrer som tog sig af os, og indeelte Tiden, og hvad vi skulde see, først vare vi i Ludvigs Kirche og saa Cornelius’es freskoe Dommedagen ‒ nu Theatret hvor Devrerien spildte Marquis Posa Vi havde altid en Losche som Hr: von Kystner gav til disposition medens vi vare her; Om Natten var Thor lidt daarlig af Colik dog det kurerede vi med de deilige draaber af Serres,
Næste dag besaae vi alt det Kongelige Slott igien, hvor

De 12 Bronse Statyer, lueforgyldt findes mellem svære Marmor Zeuler 6 paa hver Side Kong Loudevigs Forfædre. ‒ Vi besøgte ogsaa Stiegelmeier[,] Schelling[,] Schvantaler (som Thor sagde lidt Sanhed :) Galeriet, Vase samlingen, Leuchtenburgs Monument (dennes Opstilling var Thorv: umaadelig misfornøiet med :) [xxx]sardelle eller de Malede Galerier, eller Buer[. Vi] besøg[t]e dr: Bingseis, som glædede sig ved min Lighed med Suzette, Greven havde og kiendt mig strax paa Ligheden med Suzette[.] I Theatret havde vi Rober le Diable[.] Vi traf Baron Zeuten’s, og giorde Bekiendskab med en heel deel danske Konstnere som her besøgte os[,] vi havde stor Glæde af at besøge Caulbach, som Thorvaldsen var meget intaget af. vi saae og Auer Kirche med de deilige Glas Malerier ‒ Hoff Kirken bemahlet af H Hess, Allerheiligen ‒
Blandt andre interessandte Dinners vare vi hos Geheimrath Wiebeking hvor der var meget behageligt Sælskab, saaledes vare vi hos Bingseis, hvor man i Haven havde arengeret med Musik ‒ Thorvaldsen var til Midag hos Droningen og en dag hos Ministeren osv osv ‒ Seet Statyesamlingen eller Glüpotheket det smukeste Klenze har bygget. ‒ i Basilica Kirken bygget af Gärtner arbeidede H Hess, og han gav mig 2 Konturer til de fresko han Malede (en af de interesandteste Bekiendskaber vi giorde her var Generall Heideck’s, han havde et nydelig lille Huus paa det smagfuldeste decoreret næsten ganske af ham selv, blandt Andet et yndig Børne Theater, af ham selv Malet, der saa vi mange deilige Malerier baade af ham selv og andre dygtige Kunstnere han er en udmærket Diletant, som stikker mangen en Mester, og Kunstnerne har stor respekt for ham[.]

Han skammede mig ud ingen Album at have som jeg altsaa ikke var seen til at lade mig giøre, da han begyndte den, eller lagde dens Grundvold med en Hob Tegninger, her kom mange galante Visiter til Thorv: blandt andet Fürst Ottingen Wallerstein senere Prinds Carolatil Boitew, Droningen saa jeg i Theatret, hvor hun ved Bortgangen talte til Thorv: ‒ Schnuur besøgte vi[,] Förster (som var gift med Jean Pauls Datter) der var en Munter Frokost med Orvieto, han har skrevet en Reisebog gienem Italien, Boisorees Glads Malerie samling med alle sine Kunster osv[.] Idag den 2 August fik Thor Brev fra 2 Konger, et fra Chr: d. 8de, og et fra Kong Loudvig med d. Hellige St: Michalis Storkors, fra vores Konge havde han alt faaet et Brev paa Dampskibet, som W: Overleverede ham; ‒ og som han besvarede fra Maxen) I München vare fleere store Gilder især af Kunstnere, og deels af Byen, som vare meget pragtfulde, dog den siste Aften giorde de danske et gilde, som var meget morsomt[.] Marstrand og Stork havde decoreret Salen hvor der fandtes Amoriner avexlende med Carikaturer, for at Skiule Kakkelovnen var Malet en umaadelig stor Bayaz med et Ølkrus i den Eene Haand en Thepot i den anden, og en Viinflaske paa Hovedet, det skulde forestille Bayren, Danmark og Italien. ‒ her vare nu alle Danske samlede og Simonsen, Wegner, og Thanck vare udklædte, som Tyrolere, og sang og Joglede, nydelig for os, og Kaufmann

som Tyrolerinde, som tillige bød os deilige friske Buquetter af Alperoser, som ret opliver at see i Mængde, naar man kommer fra Danmark hvor neppe kan have een lille i en Potte, Simonsen og Kaufman vare især morsom, den siste havde et mageløs Theatralsk talent, og han gav os en Consert af Ole buul, osv osv som giorde megen lykke; ‒ Aftenen gik hurtig og vi morede os deilig. ‒
Simonsen var nok den danske Maler som i München giorde meest lykke, det sagde gr: Heidrik
D. 22 Juli forlode vi München [...]

[fortsættes…]

General Comment

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 27.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 132-134.
Subjects
Alba Amicorum, Albums and Friendship Books · The script of Christine Stampe · Invitations for Thorvaldsen, elsewhere · Gender Play · Commissions by Ludwig 1. of Bavaria · Portrait Statues, Contemporary Persons · Accounts of Journeys · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life, elsewhere · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen as Thor · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Eugène de Beauharnais · Christian 8. · Peter von Cornelius · Ernst Förster · Friedrich von Gärtner · Carl Wilhelm Heideck · Heinrich Maria von Hess · August Kestner · Leo von Klenze · Ludwig 1. · Wilhelm Marstrand · Niels Rasmussen · Johann Nepomuk Ringseis · Friedrich Wilhelm Joseph Schelling · Julius Schnorr von Carolsfeld · Susette Schouw · Ludwig von Schwanthaler · Johann Friedrich Anton Serre · Niels Simonsen · Johann Baptist Stiglmaier · Therese af Sachsen-Hildburghausen · Bertel Thorvaldsen · Karl Friedrich Wiebeking · C.F. Wilckens · Christian Frederik Zeuthen
Works
Last updated 31.08.2020 Print