No. 8868 of 10318
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

July 1841 [+]

Dating based on

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Juli 1841.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Abstract

The script of Christine Stampe’s memoirs on Thorvaldsen. This is the 26th part of 60 in all.

See Original

[fortsat…]

Fra Manheim skyndte vi os Bort, da man der vilde give Thorv: en fètè, og saa til Schvetzingen, og Carlsruhe, her skyndte vi os og bort af Angest for fetèr, kort, kuns der hvor der var nogle af Thors: Arbeider at see opholdt vi os da han jo aldrig selv havde seet disse ting opstillede, derfor fik Reisen ogsaa saadan en forunderlig Gang, frem og tilbage i Zikzak. ‒ Giennem den deiligste Egn af Værden kom vi endelig til Wilbad, hvor jeg vilde Besøge en Ungdoms Veninde af mig som laae der med sin syge Mand. De vare umaadelig glade og kierlige mod os overøste os Alle med Godhed, og foræringer blandt andet Schillers Værker, le Cied osv og en mængde Billedbøger til Børnene[.] De vi[d]ste vi vilde besøge dem der saa havde de ladet disse Ting komme exprèe, strax udbredte Røgtet sig at Thorv. var der, nu kom strax inbydelse af en stor Hertuginde

Gud ved hvem, som laae der, dog vi vilde kuns opholde os kort, og det drev os endnu tidligere Bort, det er meget ubequem paa en Reise, at skulle løse Kuferter ned hvor man kuns opholder sig kort, for toiletten; ‒ nu gik det videre til Stutgart hvor vi kom den 6te July[.] her stor Deputation (Reinbeck.) og samme Aften Musik og en Sang for Døren, vores Loschie var paa Schillers Plads, denne Statye var oplyst ved Bengalskild, næste dag [vare vi] omkring at see hvad mærkværdig her var, saa spiist syperb hos vores fortreffelige Vært, saa kom Hr: von Reinbek og Hr: von Seifer med 2 Kongelige Equipager (Kongen selv laae i Livorno og Brugte Søebade, og havde givet Ordre før sin bortreise at naar Thorv: kom saa skulle alt muligt giøres for at beværte Thorv: paa det beste, disse Equipager, stod hver dag til vores Tieneste medens vi vare i Stutgart, med 4 for, snart Sorte snart Graae og Brune, en Schokei til forri[d]der, og foresten Kongens Liberie, dette morede ret Børnene :) nu kiørte vi omkring og saae Egnen, og vi vare paa Weil osv og endte i Kantstadt hvor man ganske einpronty gav en nydelig lille Stykke fordie jeg havde yttret at Thorv: holdt af Theater, Gr: Leitrum inviterte os han var Theater Scheff ‒
Næste dag gav Kongen en Stor Diner for Thr: hvor Ministeren giorde Honeur, saa Fierde dag gav Borgerne en Diner, og Paa et Løsted, og heele Selskabet fulgte Thorvaldsen hiem med Fakkeltog, og Musik[.] Man overgav ham der et meget elegant Patent, som Æres Borger, Fløiel Mappe

med Bronze Hiørner og Guldquaster ext. ‒ Een Aften havde vi en deilig Consert hos Grev Leithrum; hver dag var besat, og vi saae hvad der var at se i Egnen, og skiønede paa den Kongelige Equipage, thi alt hvad der var smukt at see maatte man tilveirs for, og Hæstene har det strænkt der, Maleren Diederik havde mahlen Transparenten til Thr:s Fest, vi besøgte en Mængde Kunstnere blandt andet Wether, en meget bekiendt Mahler som intereserte Thorv. meget, han forærte ham en lille Aquarell ‒ I Morges Paraderede Borgerskabet, hver Aften fakeltog, Musik og Schillers Statye oplyst. Gegenbauer’s smukke Freskòs, saae vi, Großenstein, daß rothe Berg hvor det Græske Capel staaer, ‒
I Ulm, opdager man i Kirken at Thorv er der, ved det at en Dame har seet ham gaae forbie, og paastod det maatte være Thorv: hun sender efter for at spørge og strax (: skiønt vi blodt opholdt os Medens vi spiste lidt) kommer heele Sangforeningen og bringer Musik. ‒
I Augsburg bleve vi viste omkring af Hr Eigner (anbefalet af P: Wagen i Berlin) vi vare neppe 2 Timer i Byen, men fik strax invitation til en Fete man vilde give Thorv: dog vi frabad os det og skyndte os bort[.] dog saae vi her nogle deilige Holbein’er, Albrecht Dyrer, og en række udmærkede Basrelief i et side Kapell forstillende Kristi fødsel, intil Maria Død. ‒

[fortsættes…]

General Comment

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 26.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 130-132.
Subjects
The script of Christine Stampe · Torchlight Procession · Accounts of Journeys · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life, elsewhere · Sculptures in Torch Lighting · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Joseph Anton Gegenbaur · Georg von Reinbeck · Friedrich Schiller · Bertel Thorvaldsen · Wilhelm 1. · G.F. Waagen
Works
Last updated 31.08.2020 Print