The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6495 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Universitet [+]

Sender’s Location

København

5.7.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Her Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne / Ridder af Dannebr. og Dannebrogsmand. –
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Abstract

Collin is asked to provide a formal bill for 8,000 rix-dollars in silver for the works Thorvaldsen has executed for the Church of Our Lady.

See Original

Efter at den kongelige Universitetsdirection har modtaget Beretning fra Consistorium om det Forskud af =8000 rld= rede Sølv, som efter Hr. Conferentsraadens Begjæring er bleven Dem udbetalt paa Etatsraad Thorvaldsens Vegne, til Afdrag paa hans Tilgodehavende for leverede Kunstsager til Frue Kirke, har Directionen under 21de:: f. M: forlangt sig tilstillet en formelig Regning over bemeldte Etatsraad Thorvaldsens Tilgodehavende hos Frue Kirke, for at allerunderdanigst Forestilling derefter kan vorde nedlagt.
Consistorium maa ifølge heraf anmode Hr. Conferentsraaden om behageligen at ville tilveiebringe en formelig Regning paa det Beløb, der tilkommer Etatsraad Thorvaldsen for de leverede Kunstager til Kirken.

Kjøbenhavn, den 5te– Juli 1834.
Herholdt
Rector Univers.

Kolderup Rosenvinge
Refered. Consist.

J. Reinhardt.
Secretr Consist.

[Tilføjelse med sandsynligvis Jonas Collins hånd]
tilskr Thorvalds d 2 Aug 1834.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 14
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa Paulsen's Dowry
Persons
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge · Københavns Universitet · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.09.2021 Print