The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.7.1834

Dvs. Københavns Universitets øverste styreorgan, Konsistorium.

Last updated 26.08.2016