The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Københavns Universitet

Denne biografi er under udarbejdelse.

Københavns Universitets øverste styreorgan, Konsistorium, havde med Thorvaldsen at gøre i forbindelse med hans udsmykning af Vor Frue Kirke, der siden reformationen var Universitetets kirke, jf. dokumenter vedrørende emnet Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Universitetsdirektionen
, som nu og da også optræder i de thorvaldsenske kilder, var et statsligt administrativt organ, ledet af tre direktører med det formål at bestyre og føre tilsyn med samtlige højere uddannelsessteder, skoler og Københavns Universitet i perioden 1805-1848.

Last updated 20.09.2021

Københavns Universitet

Grundlagt 1479 Danish Educational institution
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen4 Doc.
Total5 Doc.

To and from others4 Doc.
Mentioned in3 Doc.