The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Københavns Universitet

Denne biografi er under udarbejdelse.

Københavns Universitets øverste styreorgan, Konsistorium, havde med Thorvaldsen at gøre i forbindelse med hans udsmykning af Vor Frue Kirke, der siden reformationen var Universitetets kirke, jf. dokumenter vedrørende emnet Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Last updated 26.08.2016

Københavns Universitet

Grundlagt 1479 Danish Uddannelsesinstitution
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen4 Doc.
Total5 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in3 Doc.