Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6495 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Universitet [+]

Afsendersted

København

5.7.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Høivelbaarne Her Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne / Ridder af Dannebr. og Dannebrogsmand. –
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Resumé

Beder Collin om at sende en formel regning på 8.000 rigsbankdaler rede sølv for Thorvaldsens leverede kunstværker til Vor Frue Kirke.

Se original

Efter at den kongelige Universitetsdirection har modtaget Beretning fra Consistorium om det Forskud af =8000 rld= rede Sølv, som efter Hr. Conferentsraadens Begjæring er bleven Dem udbetalt paa Etatsraad Thorvaldsens Vegne, til Afdrag paa hans Tilgodehavende for leverede Kunstsager til Frue Kirke, har Directionen under 21de:: f. M: forlangt sig tilstillet en formelig Regning over bemeldte Etatsraad Thorvaldsens Tilgodehavende hos Frue Kirke, for at allerunderdanigst Forestilling derefter kan vorde nedlagt.
Consistorium maa ifølge heraf anmode Hr. Conferentsraaden om behageligen at ville tilveiebringe en formelig Regning paa det Beløb, der tilkommer Etatsraad Thorvaldsen for de leverede Kunstager til Kirken.

Kjøbenhavn, den 5te– Juli 1834.
Herholdt
Rector Univers.

Kolderup Rosenvinge
Refered. Consist.

J. Reinhardt.
Secretr Consist.

[Tilføjelse med sandsynligvis Jonas Collins hånd]
tilskr Thorvalds d 2 Aug 1834.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 14
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Elisa Paulsens medgift
Personer
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge · Københavns Universitet · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.09.2021 Print