The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.7.1834

Dvs. formel eller virkelig, jf. formelig i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 12.06.2020