Back to K

J.L.A. Kolderup-Rosenvinge

Denne biografi er under udarbejdelse.

Kolderup-Rosenvinge og Thorvaldsen kendte hinanden, men hvordan deres venskab opstod, og hvor tæt det var, vides p.t. ikke. Kolderup-Rosenvinge var aldrig i Rom, så bekendtskabet må være indledt under Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20.

Billedhuggeren udførte 1820 en portrætbuste af Kolderup-Rosenvinges søn, Peter Wilhelm Kolderup-Rosenvinge, A915, der var død knap fem år gammel. Portrættet blev til pga. Thorvaldsens tilfældige møde med den sorgfyldte far i porten til Kunstakademiet/Charlottenborg, hvor billedhuggeren boede under sit Danmarksophold 3.10.181911.8.1820. Kolderup-Rosenvinge var kommet til Akademiet for at bede en maler portrættere den nyligt afdøde dreng. Thorvaldsen foreslog i stedet:

“Send mig en Gipsmaske af hans Ansigt, saa vil jeg see, hvad jeg kan gøre”.

Thorvaldsen modellerede da barnebusten efter drengens dødsmaske. Dette beretter Thiele, op. cit.

Kolderup-Rosenvinge var ansat på Københavns Universitet fra 1815 og til sin død først og fremmest med retshistorien som forskningsområde. Han varetog en række andre hverv og var medlem af flere videnskabelige selskaber m.m.

Kolderup-Rosenvinge stod på god fod med sin jurist-kollega A.S. Ørsted, der skrev en længere nekrolog i 1850, se Ørsted, op. cit. Kolderup-Rosenvinge havde i det hele taget en stor omgangskreds med flere af tidens vigtige forfattere, videnskabsmænd, historikere, jurister m.m. Han kendte fx også filosoffen Søren Kierkegaard, hvad udgivelsen af deres korrespondance vidner om, jf. Lange, op. cit.

References

  • H.O. Lange (ed.): ‘Søren Kierkegaards og Kolderup Rosenvinges Spasereture i Breve’, in: Dansk Tidsskrift 1898, p. 69-102.
  • Thiele III, p. 49-50.
  • A.S. Ørsted: Nekrolog over Kolderup-Rosenvinge, in: Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger…, Mødet 1ste November, [København] 1850, p. 97-124.

Last updated 19.06.2018

J.L.A. Kolderup-Rosenvinge

Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge 1792-1850 Danish Attorney
Mentioned in3 Doc.