The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9910 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Blichfeldt
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
Gottfried Rosenberg
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Skanderborg

23.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 21.7.1845.

Omnes
Abstract

Frederik 6.-kommissionen annoncerer, at både Christian 8., prins Ferdinand og hertug Carl af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glückstadt kommer til at overvære indvielsen af _Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke d. 31.7.1845

See Original

Bekjendtgørelser.

At Committeen for høisalig Kong Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse har modtaget den glædelige Efterretning, at Hs. Majestæt Kongen, Hs. Kongl. Høihed Prinds Frederik Ferdinand af Danmark, og muligen ogsaa Hs. Durchlautighed Hertug Carl af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Glücksborg, agte at beære Festen i Anledning af Mindestøttens Afsløring med deres allerhøieste og høieste Nærværelse, bringes herved til almeen Kundskab

Committeen for høisalig Konge Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse.

Skanderborg, den 21de Juli 1845.

G. Rosenberg. Wulff. Ingwersen.
With. Blichfeldt.

General Comment

Dette er en trykt tekst, publiceret i Aarhus Stiftstidende 23.7.1845, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 23.7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark, inauguration of
Persons
Christian 8. · Arveprins Ferdinand · Frederik 6.
Last updated 19.11.2018 Print