Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9910 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jens Blichfeldt
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
Gottfried Rosenberg
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Afsendersted

Skanderborg

23.7.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 21.7.1845.

Omnes
Resumé

Frederik 6.-kommissionen annoncerer, at både Christian 8., prins Ferdinand og hertug Carl af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glückstadt kommer til at overvære indvielsen af _Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke d. 31.7.1845

Se original

Bekjendtgørelser.

At Committeen for høisalig Kong Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse har modtaget den glædelige Efterretning, at Hs. Majestæt Kongen, Hs. Kongl. Høihed Prinds Frederik Ferdinand af Danmark, og muligen ogsaa Hs. Durchlautighed Hertug Carl af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Glücksborg, agte at beære Festen i Anledning af Mindestøttens Afsløring med deres allerhøieste og høieste Nærværelse, bringes herved til almeen Kundskab

Committeen for høisalig Konge Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse.

Skanderborg, den 21de Juli 1845.

G. Rosenberg. Wulff. Ingwersen.
With. Blichfeldt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, publiceret i Aarhus Stiftstidende 23.7.1845, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 23.7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, indvielse af
Personer
Christian 8. · Arveprins Ferdinand · Frederik 6.
Sidst opdateret 19.11.2018 Print