23.7.1845

Afsender

Jens Blichfeldt, Frederik 6.-kommissionen, Johannes Ingwersen, Gottfried Rosenberg, J.P. With, Hans Wulff

Afsendersted

Skanderborg

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 21.7.1845.

Resumé

Frederik 6.-kommissionen annoncerer, at både Christian 8., prins Ferdinand og hertug Carl af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glückstadt kommer til at overvære indvielsen af _Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke d. 31.7.1845

Dokument

Bekjendtgørelser.

At CommitteenI for høisalig Kong Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse har modtaget den glædelige Efterretning, at Hs. Majestæt Kongen,II Hs. Kongl. Høihed Prinds Frederik Ferdinand af Danmark,III og muligen ogsaa Hs. Durchlautighed Hertug CarlIV af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Glücksborg, agte at beære Festen i Anledning af Mindestøttens Afsløring med deres allerhøieste og høieste Nærværelse, bringes herved til almeen Kundskab

Committeen for høisalig Konge Frederik den 6tes Mindestøttes Oprettelse.

Skanderborg, den 21de Juli 1845.

G. Rosenberg. Wulff. Ingwersen.
With. Blichfeldt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, publiceret i Aarhus Stiftstidende 23.7.1845, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 23.7

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  2. Den danske kong Christian 8..

  3. Dvs. Arveprins Ferdinand.

  4. Den tyske hertug Carl af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1813-1878).

Sidst opdateret 19.11.2018