Back to W

Hans Wulff

Denne biografi er under udarbejdelse.

Wulff var medlem af Frederik 6.-kommissionen, der stod bag opførelsen af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Han var sammen med bl.a. C. Dalgas en drivende kraft i de tidlige faser af arbejdet og endte i heftig konflikt med denne ang. indsamlingen til monumentet. Se artiklen herom.

Wulff havde såvidt vides intet personligt forhold til Thorvaldsen.

Last updated 26.08.2016

Hans Wulff

1764-1850 Danish Farmer
To and from others10 Doc.
Mentioned in3 Doc.