Back to D

C. Dalgas

Denne biografi er under udarbejdelse.

C. Dalgas var efter Frederik 6.s død en af initiativtagerne til Frederik 6.s monument på Skanderborg Slotsbanke, se artiklen herom. Han har formentlig ikke kendt Thorvaldsen personligt, og det menes ikke, at de to har været i skriftlig kontakt med hinanden.

Hans fremtrædende stilling i Vejleområdet, hans mange tillidsposter samt evner som polemiker og debattør har formentlig medvirket til hans engagement i sagen for en rejsning af en mindestøtte til Frederik 6. i Jylland. Hans voldsomme temperament medførte dog også, at han ragede uklar med et andet medlem af Frederik 6.-kommissionen, Hans Wulff, hvorefter han meldte sig ud af arbejdet med mindestøtten i pr. 14.9.1840.

C. Dalgas var bror til Christine Stampe, Christian Dalgas, Jean Antoine Dalgas og Susette Schouw.

Last updated 21.10.2016

C. Dalgas

Carl Frederik Isac Dalgas 1787-1870 Danish Farmer, author
To and from others7 Doc.
Mentioned in2 Doc.