Tak

Takkelisten bliver løbende opdateret.

Først og fremmest bør vel, i et Arkiv-projekt som dette, Thorvaldsen selv og alle hans korrespondenter takkes for deres flid med pennen, der nu i endnu større omfang end tidligere kommer eftertiden til gode. Dernæst selvfølgelig i særdeleshed J.M. Thiele, der blev den første ihærdige indsamler af materiale til Arkivet. Uden disse var der intet arbejde at udføre, endsige at takke for hjælp til.

Projektets spæde start

Udgivelsen af Thorvaldsens arkiv har været længe undervejs, se Arkivets historie. De første skridt til nærværende digitale publikation blev taget i 1990’erne.

Fonde

Uden både små og store fondsbevillinger havde Arkivet aldrig gennemgået den nødvendige metamorfose fra strålende ide til et yderst konkret og mangeårigt arbejde for adskillige medarbejdere.

Oncotype

Uvurderlig ad hoc hjælp

Publiceringstilladelser

Ydermere takkes følgende institutioner, arkiver, private samlinger m.m. varmt for velvilligt at have givet Thorvaldsens Museum de fornødne tilladelser til at kunne publicere dokumenter i deres besiddelse:

Støtte til tidligere projekter

Nærværende takkeliste omfatter (med undt. af ovennævnte fonde) kun personer, institutioner m.v., der har bidraget med støtte til det igangværende udgivelsesprojekt. For oplysninger om bidragydere, der har hjulpet tidligere udgivelser på vej, se under Bidragydere.

Sidst opdateret 20.01.2020