Bidragydere

Udforskning af materialet 2013-2021

I årene 2013-2021 foretages en videnskabelig bearbejdning og formidling af udvalgte skriftlige primærkilder, der belyser Bertel Thorvaldsens virke, og som er publiceret her.

Ansvarshavende redaktører 2013-2021

 • Ernst Jonas Bencard, mag.art., kunsthistoriker, projektleder til 2019
 • Karen Benedicte Busk-Jepsen, mag.art., kunsthistoriker
 • Nanna Kronberg Frederiksen, mag.art., kunsthistoriker
 • Kira Kofoed, mag.art., kunsthistoriker, projektleder fra 2019
 • Lejla Mrgan, cand.mag., kunsthistorie, barselsvikar 2015 og 2016-2017

Studentermedarbejdere

 • Sandra Tøttrup Jensen, stud.mag., religionssociologi (2013-2015)
 • Lejla Mrgan, stud.mag., kunsthistorie (2014-2015)
 • Thor Huus, stud.mag. kunsthistorie (2015-2017)
 • Hans Erik Havsteen, stud.mag., historie (2015-2017)
 • Mads Aakjær Reinert, stud.mag., klassisk filologi (2017-2019)
 • Bernadette Alster, stud.mag., kunsthistorie (2017-2018)
 • Isabella Boelsgaard, stud.mag., kunsthistorie (2018-2019)
 • Kristine Balduin Lee, stud.mag., kunsthistorie (2019-)

Oversættere

 • Karen Husum, cand.mag., engelsk
 • Karen Jelved, ph.d., engelsk
 • David Possen, ph.d., samfundsvidenskab og filosofi

Publicering af materialet og indledende forskning 2006-2011

I årene 2006-2011 blev godt 8000 dokumenter til, fra og om Bertel Thorvaldsen redigeret og udgivet på denne platform. Udgivelsen omfatter såvel breve og dokumenter i Bertel Thorvaldsens arkiv på Thorvaldsens Museum, som dokumenter relateret til Thorvaldsen beroende i andre arkiver. I samme periode påbegyndtes arbejdet med at forske i kilderne og forsyne de enkelte dokumenter med forklarende kommentarer, emneord m.v.

Ansvarshavende redaktører 2006-2011

 • Inge Lise Mogensen Bech, mag.art., kunsthistoriker
 • Ernst Jonas Bencard, mag.art., kunsthistoriker, projektleder
 • Kira Kofoed, mag.art., kunsthistoriker

Studentermedarbejdere

 • Sofie Olesdatter Bastiansen, stud.mag., kunsthistorie (2009-2011)
 • Malte Blas, stud.mag., historie og kommunikation (2010-2011)
 • Peter Hovmand, stud.mag., litteraturvidenskab (2010-2011)
 • Maria Jørgensen, stud.mag., litteraturvidenskab (2008-2010)
 • Marie-Louise Gelså Kirkelund, stud.mag., moderne kultur og kulturformidling (2008-2009)
 • Kirstine Reffstrup, stud.mag., litteraturvidenskab og kunsthistorie (2007-2008)

Transskribering 2010-2011

I perioden 2010-2011 er en større mængde uafskrevne arkivalier på Thorvaldsens Museum blevet transskriberet af følgende afskrivere:

 • Lasse Jonas Bendtsen, cand.mag., historie
 • Laura Bjerrum, cand.mag., historie og kunsthistorie
 • Birgit Christensen, mag.art., nordisk filologi
 • Bjørn Westerbeek Dahl, bibliotekar
 • Ole Jorn, cand.mag., ph.d., italiensk
 • Giulia Longo, cand.mag., ph.d., filosofi
 • Alberto Manai, ph.d., italiensk
 • Arkivets redaktører i perioden har også bidraget til transskriberingen.

Se desuden Vejledningen og artiklen om Arkivets historie for flere detaljer vedr. hhv. basens indhold og projektets forhistorie og tidligere bidragydere. Se under Tak for yderligere personers støtte til projektet. Om copyright for teksterne i Arkivet og vilkår for citering, se venligst Copyright.

Tidligere bidragydere

Talrige personer har tidligere bidraget til arbejdet med indsamling, registrering, transskribering, kommentering m.v. af de mange dokumenter. Arbejdet kan deles i tre hovedperioder:

 • de tidligste bidragydere – fra Thorvaldsens tid og frem til 1932
 • bidragydere i forbindelse med det tidligere udgivelsesprojekt – 1932-1963
 • forarbejder til det igangværende udgivelsesprojekt – 1996-2006

Evt. yderligere tilknytning til Thorvaldsens Museum (THM) er anført efter bidragyders navn.

Bidragydere frem til 1932
Bidragyder Bidragsperiode Bidrag
J.M. Thiele, forfatter 1826-1874 Indsamling af materiale, det store brevfund i Rom, sortering og opmærkning af breve med løbenumre og årstal, transskribering, personal- og kunsthistoriske kommentarer, registre
Andreas Christian Schumacher, modelsnedker, vagtmester på THM 1896-1919 1896-1919 Ordning af dokumenterne i mapper, protokol over breve og dertil hørende kartotek
Peter Johansen, kunsthistoriker 1897-1899 Udarbejdelse af kronologisk fortegnelse over arkivets daværende indhold
Andreas Røder, kunsthistoriker, fungerende museumsinspektør ved THM 1915-1916 1897-1899 Assistent ved P. Johansens udarbejdelse af kronologisk fortegnelse over arkivets daværende indhold
L. Laursen, arkivsekretær 1899 Assistent ved P. Johansens udarbejdelse af kronologisk fortegnelse over arkivets daværende indhold
Mario Krohn, kunsthistoriker, direktør for THM 1916-1921 1916-1921 Bl.a. gennemlæsning af memoirelitteratur m.m. for omtaler af Thorvaldsen, indsamling af materiale vedr. Thorvaldsen-reception i samtiden, oprettelse af kartotek med utallige notater om alt vedr. Thorvaldsens liv og værk
Emil Hannover, kunsthistoriker Ca. 1916-1921 Antagelig bidragyder til Mario Krohns oprettelse af seddelkatalog over Thorvaldsen litteratur
D.E. Ruggaard, filolog 1922 Transskribering af Thorvaldsens dagbog fra 1797
Vilhelm Marstrand, ingeniør 1923 Renskrift af ovenstående
Bidragydere ved tidligere udgivelsesprojekt 1937-1963
Bidragyder Bidragsperiode Bidrag
Sigurd Schultz, kunsthistoriker, museumsdirektør ved THM 1932-1963 1932-1963 Initiativtager, projektleder
Louis Bobé, ordenshistoriograf 1937 Medinitiativtager
Torben Juel, stud.mag., kunsthistorie, volontør ved THM 1935-1936 ca. 1935-1937 Transskribering og oversættelse
Else Kai Sass, kunsthistoriker, volontør 1937-45 og museumsinspektør 1945-1954 ved THM 1937-1954 Omfattende kunsthistoriske kommentarer
Øjvind Andreasen, filolog 1937-1956 Indsamling af materiale, omfattende transskribering, personalhistoriske kommentarer, registre
Meir Stein, kunsthistoriker 1939-1943, 1945 og 1954-1956 Kunsthistoriske kommentarer
Ingeborg Stemann, lektor 1952 Oversættelse af polsk litteratur vedr. Thorvaldsen
Romana Heltberg, lektor 1952 Oversættelse af polsk litteratur vedr. Thorvaldsen
Dyveke Helsted, kunsthistoriker, museumsinspektør ved THM, 1963-1989; THM’s direktør 1954-1974 Kunsthistoriske kommentarer
Forarbejder til igangværende projekt 1996-2006
Bidragyder Bidragsperiode Bidrag
Stig Miss, kunsthistoriker, direktør for THM 1996 ff. Projektansvarlig
Jens Keld, filolog 1996-2001 Indsamling af materiale, transskribering og kollationering af godt 4000 breve, personalhistoriske kommentarer, registre
Margrethe Floryan, kunsthistoriker, museumsinspektør ved THM 1995 ff. 1996-2004 Indsamling af materiale fra europæiske og amerikanske arkiver, forundersøgelse af russisk korrespondance
Margherita Merello Thomsen 1999 Transskribering af dele af arkivets italienske korrespondance i samarbejde med Jens Keld
Salvatore Brogaard, kunstpædagog 2001 Konsulent på dele af arkivets italienske korrespondance i samarbejde med Jens Keld
Jørgen Korsgaard-Pedersen, ambassadør 2001 Konsulent på dele af arkivets franske korrespondance i samarbejde med Jens Keld
Ernst Jonas Bencard, kunsthistoriker, videnskabelig medarbejder ved THM 2004-2019 Forundersøgelse af den tidligste, primært danske korrespondance, fundraising, projektleder

Sidst opdateret 04.08.2020