Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 18101898
Søgningen gav 15 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig senest 10.4.1804 Ansætter marmorhuggerne Camillo Landini og Peter Kaufmann. J.L. Lund har tilsyn med arbejdet, mens Thorvaldsen er bortrejst.
Tidligst 9.7. - senest 6.8.1804 Herman Schubart, A718.
Påbegyndt 6.8.1804 Jacqueline Schubart, A719.
Medio august 1804 Rejser med Herman Schubart til marmorbruddene i Carrara og til Genova.
Ultimo august 1804 Udvælger marmor i Carrara.
Primo oktober 1804 Tilbagekomst til Rom.
1821 - 1844 Den italienske tegner Leonardo Camia tegner adskillige af Thorvaldsens værker til brug for grafiske reproduktioner.
6.8.1824 Udnævnes til medlem af American Academy of the Fine Arts, New York.
Tidligst 27.5.1833 - senest 6.8.1833 65 kasser med Thorvaldsens kunstværker fragtes fra Rom til Livorno med båd.
Tidligst 16.7.1833 - senest 6.8.1833 Marmorversionen af Kristus, jf. A82, til Vor Frue Kirke i København sejles fra Carrara til Livorno.
4.8.1833 - 6.8.1833 Korvetten Galathea ligger i karantæne i to dage, hvorefter den anløber Livorno havn.
6.8.1840 Borgerrepæsentationen i Københavns Kommune standser byggeriet af Thorvaldsens Museum pga. G.N. Sibberns påstand om, at bygningen ikke var solidt nok tegnet.
Tidligst 6.8.1840 Rejser til København foranlediget af Københavns Borgerrepræsentations standsning af museumsbyggeriet.
29.8.1840 Københavns Borgerrepræsentation frafalder sin protest af 6.8.1840 imod fortsættelsen af byggeriet af Thorvaldsens Museum. En del af byggeriet var dog allerede genoptaget nogle dage forinden.
4.8.1841 Bestyrelsen til varetagelsen af Frederik 6.-kommissionens arbejde bliver officielt valgt på en generalforsamling i Skanderborg.