30.4.1836

Afsender

Marie Lehmann, Bolette Puggaard, Hans Puggaard

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold.
Poststemplet: NAP.1836 / 30.APR. samt et andet poststempel fra Napoli med slyngmonogram: AGDP (Amministrazione Generale Delle Poste). Stemplet ses også på brev fra Frederik Siegfried Vogt af 23.7.1833. Desuden yderligere et ulæseligt poststempel, der må stamme fra brevets ankomst til Rom.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Signore Commandatore Thorwaldsen / Cafe GrecoI / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Familien Puggaard er ankommet til Napoli, hvor de bor smukt med udsigt til Vesuv og Napolibugten. Vejret er dårligt, og de har derfor endnu ikke set så meget. De håber, at Thorvaldsen snart vil skrive til dem, og takker for hans venskab og hjælpsomhed under deres forudgående ophold i Rom. Marie håber, at Thorvaldsen snart besøger dem som lovet.

Dokument

Neapel 30 April 1836.

Kiære Herr EtatzraadII!

Det var os meget tungt at skillesIII fra Dem og stedse vil de lykkelige Timer vi have tilbragt i Deres Selskab blive os uforglemmelige; ret hiertelig Tak for al den Venskab og Godhed som De ved enhver Leiligh[e]d har viist os alle; vi vilde stedse beholde det i taknemlig og kiærlig Erindri[n]g – De har mange Venner men ingen som mener Dem det oprigtigere; min lille MariaIV er især Beviset og taler idelig om den rare TV og vi maae trøste hende med Haabet at vi igien kunde samles her, som De har lovet.

Vi have nu været 3 Dage i det skiønne Neapel – men endnu ej seet mange af dets Herligheder da det slemme Veir bliver ved at forfølge os; – vi have ellers faaet en ganske fortræffelig Boepæl i St. Lucia No 31 hvor vi have Vesuv og Havet lige ud for vores Vinduer.
Vores venlige Hilsen til alle de kiære LandsmændVI – vi havde endnu engang den Glæde at see dem i AlbanoVII. – Min KoneVIII har været noget upaßelig efter Reisen og maatte holde Sengen i Gaar – Jette HageIX og Maria ere vel. – Lad os endelig høre fra Dem – om det endog kuns er et par Linier – og snart; intet vilde foraarsage os større Glæde. – Min og Families hierteligste Hilsen til Dem Deres DatterXPaulsenXI og KolbXII – lev vel kiære her Etatzraad

Deres oprigtig hengivne
HCPuggaard
Addresse Herrn Loefler & Klentz

BoletteXIII sender en venlig Hilsen, hun savnerXIV Rom og Thorwaldsen!
Vor gode Genius kjereste Herr Etatsraad har forladt os, da vi i Rom saa bedrøvede forlode Dem, Havet og Himlen raser, som i Norden og det yndige Syden har vi paa Reisen seet men ei her. En kjerlig Hilsen vover jeg at sende og beder Dem ei gandske glemme Deres J. HageXV.
MariaXVI sender mange mange Hilsner, og beder Dem kjære Thorwaldsen at huske at De har lovtXVII at komme og dandse, og vinde en TrampeXVIII med mig paa Ischia, og det maae De holde, thi ellers bliver vi gandske melancholske, pak nu ind i Morgen, O det kunde være saa moersomt.

Generel kommentar

Brevets sidste hilsner er skrevet af tre forskellige hænder, formentlig de hilsende selv.

Arkivplacering

m21 1836, nr. 20

Thiele

Kun indirekte omtalt hos Thiele III, p. 555. Her omtales de også i brevet omtalte planer for et Thorvaldsen-besøg hos familien Puggaard i Sorrento.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Se evt. hertil referenceartiklen Caffè Greco. Kunsttempel, posthus og kosmopolitisk fristed om det romerske poste restante- og mødested.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.

 3. Familien Puggaard havde opholdt sig i Rom fra ultimo oktober 1835 til 24.4.1836.

 4. Dvs. Hans og Bolette Puggaards datter Marie, der overfor Thorvaldsen brugte den italienske variant af sit navn, nemlig Maria.

 5. Dvs. Hans og Bolette Puggaards datter Marie, der overfor Thorvaldsen brugte den italienske variant af sit navn, nemlig Maria.

 6. Dvs. de danske kunstnere, der opholdt sig i Rom på samme tid som familien Puggaard, se hertil Saabye, op. cit. Et tegnet gruppeportræt af danske kunstnere i Rom 1836 sammen med Bolette Puggaard er afbildet p. 76. Tegningen er udført af Ditlev Blunck.


  D. Blunck: Bolette Puggaards stambogsblad

  Bolette Puggaards stambogsblad, 1836, blyant på papir, 200×274 mm, privateje.

 7. Kunstnerne overraskede familien på afrejsedagen fra Rom ved at holde en afskedsfest for dem i Albano lidt uden for Rom, jf. Saabye, op. cit., p. 97-98.

 8. Dvs. Hans Puggards hustru, Bolette Puggaard.

 9. Antagelig identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage, jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2. Hun ledsagede familien Puggaard på rejsen.

 10. Dvs. Elisa Paulsen.

 11. Dvs. Thorvaldsens svigersøn Fritz Paulsen.

 12. Dvs. den i Rom bosiddende tyske bankier m.m. Karl von Kolb.

 13. Dvs. Hans Puggards hustru, Bolette Puggaard.

 14. Ifølge datteren Marie Puggards dagsbogsoptegnelser fra opholdet i Rom besøgte Thorvaldsen en periode dagligt Bolette Puggaard. Se hertil Saabye, op. cit., p. 78 og 92. Thorvaldsen havde også i sin malerisamling et maleri udført af Bolette Puggaard, jf. Reumonts beskrivelse 1840. Maleriets nuværende placering er p.t. ukendt.

 15. Dvs. den føromtalte Jette Hage.

 16. Dvs. Hans og Bolette Puggaards datter Marie, der overfor Thorvaldsen brugte den italienske variant af sit navn, nemlig Maria.

 17. Thorvaldsen rejste ikke som lovet til hverken Ischia eller Sorrento.

 18. Formentlig mener Marie Puggaard her en dans. Se hertil Saabye, op. cit., der gengiver Maries dagbogsoptegnelser fra tiden med Thorvaldsen i Rom, hvor dans og lystighed med Thorvaldsen spillede en hovedrolle.

Sidst opdateret 02.05.2019