28.11.1832

Afsender

Elisa Paulsen

Afsendersted

Vicenza

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En bedrøvet Elisa skriver uden godt nyt. Hun og Fritz Paulsen har fået den kirkelige dispensation tilbage fra Laibach med besked om, at biskoppen der også skal bruge en tilladelse fra den østrigske regering, før han kan vie dem. Elisa skal desuden bruge en attest fra sit sogn, Sant’Andrea delle Fratte, som hun beder Thorvaldsen sende. Hun sender hilsner til beboere i Casa Buti og vedlægger nogle linjer til Anna Maria Buti.

Dokument

Carissimo Papa

Non posso piu trascialare di scriverviI benchè non posso darvi alcuna notizia piacevole e come spero continuerete a interessarvi per me quel che vi dico non puol essere di consolazione ne anche per voi; dopo aver aspetato 15 giorni una risposta da LubianoII, motivo per cui ho ritardato a scrivere abbiamo ricevuto la dispenzaIII di ritorno con una lettera del VescovoIV nella quale dice di non poter eseguire il MatrimonioV in carta di procura senza una permissione del Governo AustriacoVI riguardando la dispenza del PapaVII soltanto per la diversità di Religione, e non per permissione di fare il Matrimonio in un altro Governo di più bisogna mandare un certificato che vi prego mandarmi il più presto possibile del curata di San Andrea delle FratteVIII essendo la mia parocchia che assicuri il mio stato libero e vi prego non dimenticarvene essendo di gran conseguenza come anche il ColonelloIX deve procurarsi il suo e che già l’ha dal ReX ecco che si credeva essere alla fine e siamo di nuovo per dir così al principio e vi assicuro che ciascun giorno mi è più difficile a sopportare ma quel che mi sostiene è nel vedere che ho presso di me una persona che mi amaXI di tutto cuore, e non procura che rendermi felice in tutte maniere e vi assicuro che la sua assenza e una cosa difficile per me a tolerare benchè sia per poco tempo con tutto ciò mi trovo perduta tutto affatto ma grazia a Dio che dal tempo che siete partito non è stato che una volta è fu a Venezia per procurarsi come vi ho detto la permissione che ancora non abbiamo alcuna risposta. Ho voluto informarvi prima di tutto su questo essendo il punto che spero v’interesserà di più come a me di participarvene, e poi come voi connoscete l’ho stato in cui mi avete lasciatoXII non mi resta più molto a dire non vedo nissuno e nello stato che sono e il più ragionale di fare altrimenti bisogna ripetere delle cose nojose ad altri di ascoltare e di afflizione per me a raccontare. Con molto piacere ho inteso il vostro felice ritorno in Roma da una lettera che MammàXIII mi ha scritto come anche da BravoXIV che ha scritto al medicoXV ove racontava la vostra consolazione nel esservi ritrovato in Roma e ve ne filicito di tutto cuore non desiderando altro che possiate esserlo per tutto il tempo della vostra vita. Vi rimetto queste poche righe che avrete la bontà consegnare alla Sigra Anna MariaXVI e accompagnarle con qualche vostra parola d’intercessione affinchè possa ottenare il perdono e nel medesimo tempo assicurarla che le ho scritto da Genova una volta e che la lettera e smarrita e voi meglio

di tutti potete racontarle tutto e spero che non l’attribuirà a tutta negligenza perchè veramente non è il caso essendo sempre per me una persona di stima e di affezione, come anche vi prego di dire molte cose a ElenaXVII e VittoriaXVIII e domandare per me a tutti perdono. Tanti saluti a Mammà e procurare di consolarla con dirle che certamente in poco tempo avremo il piacere e la consolazione di rivedersi. Io sono incaricata dal mio carissimo Colonello di salutarvi tanto e poi tanto e pregarvi di non dimenticarlo la buona principessaXIX anche CarlottaXX e il medicoXXI vi fanno salutare e felicitarvi del vostro soggiorno in Roma e separatamente dalla compagnia Mme de HornXXII presenta i suoi rispetti ed è dispiacente di non avervi veduto prima di partire. Vi prego fare i miei complimenti al Sigri VolffXXIII, SenffXXIV, CesareXXV, Bien-aiméXXVI e a tutti che domandono di me e voi mio Caro Papa vi prego conservarmi la vostra a me tanto cara amicizia e non dubitarvi del mio costante amore che nutro per voi e posso chiamarmi la

    Vostra Affma. Figlia
Vicenza 28 9.bre 1832   Elisa Thorwaldsen

Oversættelse af dokument

Kæreste far

Jeg kan ikke længere opsætte at skrive til Dem, skønt jeg ikke kan bringe Dem nogen behagelig efterretning, og da De, håber jeg, vedblivende vil interessere Dem for mig, kan det som jeg har at fortælle heller ikke være til nogen trøst for Dem. Efter at have ventet i 15 dage på et svar fra Lubiano, hvilket er grunden til, at jeg har tøvet med at skrive, har vi modtaget dispensationen tilbage tilligemed et brev fra biskoppen, i hvilket han siger ikke at kunne udføre vielsen i medfør af bemyndigelsesskrivelsen uden en tilladelse fra den østrigske regering, idet pavens dispensation alene angår forskellen i religion og ikke tilladelse til at indgå ægteskabet under en anden regering [dvs. i et andet land][.] det bliver yderligere nødvendigt at sende en attest, som jeg beder Dem sende mig snarest muligt, fra sognepræsten fra San Andrea delle Fratte, som er min sognekirke, som attesterer min frie byrd, og jeg beder Dem ikke glemme det, da det er af stor betydning, ligesom også obersten må forskaffe sig sin, som han allerede har fra kongen[.] se, som man troede at være ved enden, står vi påny så at sige ved begyndelsen, og jeg forsikrer Dem, at hver dag bliver mig vanskeligere at udholde, men det som holder mig oppe er at se, at jeg har hos mig et menneske, som elsker mig af hele sit hjerte, og som kun tænker på at gøre mig lykkelig på enhver måde, og jeg forsikrer Dem, at hans fraværelse er meget vanskelig for mig et udholde, selvom den kun er kortvarig så føler jeg mig dog ganske fortabt, men gudskelov siden De rejste har han kun været fraværende én gang, og da var han i Venedig for at skaffe sig, som jeg har skrevet til Dem, tilladelsen, hvorpå vi endnu ikke har modtaget noget svar.
Jeg har først og fremmest villet underrette Dem om dette punkt, som jeg håber vil være af den største interesse for Dem som for mig at give Dem meddelelse derom, og da De kender den tilstand, i hvilken De efterlod mig, har jeg ikke meget andet at fortælle[.] jeg ser ingen og i den stilling jeg er i, er det det fornuftigste jeg kan gøre, ellers må man gentage ting, der er kedsommelige for andre og pinefulde for en selv at fortælle. Med stor glæde har jeg erfaret Deres lykkelige tilbagekomst til Rom af et brev, som mor har skrevet til mig, som også fra Bravo, som har skrevet til lægen, hvori han fortalte om Deres glæde ved igen at være i Rom, og jeg lykønsker Dem af ganske hjerte, idet jeg ikke har noget højere ønske, end at De kan være det hele resten af Deres liv. Jeg vedlægger nogle få linjer, som De vil have den godhed at bringe fru Anna Maria og ledsage dem med nogle undskyldende ord, for at jeg kan opnå tilgivelse og samtidig forsikre hende, at jeg har skrevet til hende fra Genova én gang, men at brevet er gået tabt, og De kan bedre end nogen anden fortælle hende alt, og jeg håber, hun ikke vil tilskrive det fuldstændig ligegyldighed, hvad der virkelig ikke er tilfældet, idet hun altid vil være en person, for hvem jeg føler agtelse og hengivenhed, ligesom jeg også beder Dem hilse Elena og Vittoria mange gange og bede alle om forladelse. Mange hilsener til mor og sørg for at trøste hende ved at fortælle hende, at vi sikkert i løbet af kort tid vil have den fornøjelse og glæde at ses igen. Min kære oberst pålægger mig at hilse Dem mange gange og bede Dem ikke at glemme ham. Den gode prinsesse tilligemed Carlotta og lægen sender hilsen til Dem og lykønsker Dem til Deres ophold i Rom, og særskilt fra det øvrige selskab sender Madame de Horn Dem sin respekt og beklager ikke at have set Dem før sin afrejse [Deres afrejse?]. Jeg beder Dem hilse de herrer Volff, Senff, Cesare, Bien-aimé og alle, som spørger efter mig, og De, min kære far, beder jeg bevare mig Deres mig så kære venskab og ikke tvivle om min bestandige kærlighed, som jeg nærer for Dem, og hvormed jeg kan kalde mig

Deres meget hengivne datter
Elisa Thorwaldsen
Vicenza d. 28. november 1832

Arkivplacering

m17 1832, nr. 109

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen havde faktisk undret sig over, at han ikke havde hørt fra sin datter eller Fritz Paulsen så længe, jf. hans brev til Charlotte Frederikke af 24.11.1832.

 2. Lubiana (og ikke Lubiano, som Elisa skriver) var det italienske navn for det daværende Laibach i det østrig-ungarske rige, nutidens Ljubljana i Slovenien.

 3. Dvs. den katolske kirkes dispensation for kravet om, at brud og brudgom begge skulle være katolikker ved indgåelse af et ægteskab. Fritz Paulsen var protestant.

 4. Biskoppen i Laibach på daværende tidspunkt hed Anton Aloïs Wolf (1782-1859).

 5. Dvs. Elisas ægteskab med Fritz Paulsen.

 6. Se ang. den påkrævede tilladelse fra den østrigske regering også Fritz Paulsens brev af 24.11.1832.

 7. Pave Gregor 16.

 8. Dvs. Sant’Andrea delle Fratte, tegnet af Francesco Borromini og Mattia de Rossi, der ligger mellem Piazza di Spagna og Via del Tritone og altså var Elisas sognekirke.

 9. Dvs. Elisas tilkommende, oberstløjtnant Fritz Paulsen.

 10. Dvs. Frederik 6.

 11. Dvs. Elisas tilkommende, oberstløjtnant Fritz Paulsen.

 12. Elisa var tydeligvis i en ulykkelig forfatning, da Thorvaldsen rejste fra Vicenza over Padua mod Milano 30.10.1832.

 13. Elisas mor, Thorvaldsens kæreste Anna Maria Uhden.

 14. Den dansk-tyske maler og konsul Johan Bravo.

 15. Dvs. antagelig Charlotte Frederikkes huslæge, Johann Hartmann.

 16. Anna Maria Buti, pensionatværtinden i Casa Buti.

 17. Dvs. Elena Buti, der var datter til Anna Maria Buti, pensionatværtinden i Casa Buti.

 18. Dvs. Vittoria Buti, der var datter til Anna Maria Buti, pensionatværtinden i Casa Buti.

 19. Dvs. prinsesse Charlotte Frederikke.

 20. Dvs. Charlotte Frederikkes plejedatter Charlotte Harboe.

 21. Dvs. antagelig Charlotte Frederikkes huslæge, Johann Hartmann.

 22. Den omtalte Fru Horn er kun sporadisk identificeret.

 23. Den tyske billedhugger Emil Wolff, der ligesom Thorvaldsen boede i Casa Buti, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

 24. Den tyske maler Adolf Senff, der ligesom Thorvaldsen boede i Casa Buti, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

 25. Dvs. Cesare Buti, der var søn af Anna Maria Buti, pensionatværtinden i Casa Buti.

 26. Det vides p.t. ikke hvem af Thorvaldsens assistenter, Elisa hentyder til – det kunne være Pietro Antonio, Luigi, Angelo eller Francesco Bienaimé.

Sidst opdateret 18.02.2020