Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter fra/til Gottlieb Nicolai Sibbern til/fra andre end Thorvaldsen

Antagelig 1840

Hendrich Gullachsen

Gottlieb Nicolai Sibbern

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.1.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Sandsynligvis primo 1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

3.2.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.3.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Københavns 32 Mænd

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.3.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.3.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Københavns 32 Mænd

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.4.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Kunstakademiet, København

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.8.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

8.8.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.8.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.8.1840

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Gottlieb Nicolai Sibbern

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.8.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

J.F. Schouw

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.8.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.10.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

NN

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.12.1840

Gottlieb Nicolai Sibbern

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1841

Gottlieb Nicolai Sibbern

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.2.1841

Gottlieb Nicolai Sibbern

Københavns Borgerrepræsentation

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.