Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8495 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Afsendersted

København

13.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det maae naturligviis have været mig meget smerteligt og krænkende, at en saa høitstaaende og høist fortjenstfuld Mand som Hrr Conferentsraad Collin, har saaledes misforstaaet den Maade jeg søger at opfylde den mig som Borgerrepræsentant sandelig ikke for mig behagelige Pligt, at have gjort de bevidste Indsigelser imod Arbeidet ved det Thorvaldsenske Museum: i det Hrr Conferentsraaden har udledet disse fra saa uædle Kilder, at jeg skulde søge at faae Bygningsinspecteur Bindesbøll fra sin Function som Bygmester ved Museet, hvisaarsag Hrr Conferentsraaden derpaa opfordrede mig til, at opgive hvem jeg hellere ønskede at dette Hverv blev overdraget.

Ligesom det sandelig har været mig et ubehageligt Skridt i sin Tid at have gjort meerbemeldte Bemærkninger, kan det ved Bygningsinspecteur Bindesbølls Indlæg til Kunstacademiet bemærkede Resultat, vist ikke for mig mildne det Bittre i Sagen. Saaledes som Sagen nu staaer, maae jeg ønske og begjære, at min Plads i Bygningscommissionen, paa een eller anden Maade bliver foranstaltet besat ved en Anden.

Kiøbenhavn den 13de August 1840

æbødigst
G. Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,42
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print