Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8494 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl.

13.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

Roskilde

Modtagerinfo

Udskrift: S T / Hr Professor Schouv / i / Roskilde. / p:

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Torsdag d 13de

Jeg kan ikke undlade, Gode Schouw at fortælle dig, at Collin var her i Morges, og mente Mødet Igaar ikke havde svaret til deres Forventninger, og det vilde nok trække langt ud endnu, osv Saa sendte jeg sandelig Bud efter Sager, som De sagde var den Haardeste hals, og Snakkede en heel Deel med ham, i Begyndelsen var han meget omstændelig dog meente det var ikke muligt andet en det maatte have sin Tid osv og der var ikke at tænke paa, at de paa Mandag, som jeg forlangte skulle begynde igien, dog til sidst lod han sig overtyde, og overtale og jeg fik ham med lidt smukke Ord, saa vidt at han lovede at staae mig bie, at jevne alle Misforstaaelser at giøre alt muligt for at de alle skulle glemme Dem selv, for Sagens skyld, og afvise alle Personlige Fornærmelser, og Krænkelser i den Sag Blodt, for at fremme det heele og især for at vise Thor: at det især ikke var und Villie mod ham der har fremkaldt den heele Standsning osv osv nu ville han begynde strax og saa lade mig resultatet viide, 2 Timer Efter havde han alt været i et Møde og faaet Afgiort, at Bindesbøl Idag endnu fik ustædt Ordre, eller hvad I vil kalde det, til Strax Jmorgen at fortsætte Arbeidet om 8 Dage, skulle de forlangte Tegninger være inleveret, og paa denne Maade ingen videre Standsning skee, han meente, at denne første Standsning, ville have meget gavnlige Følger for Fremtiden, osv osv og at det var ubetalelig at du var kommet herind, han lovede endvidere at see til at giøre alt sit, til at quäle enhver Misforstaelse og I det heele at tage sig Ivrig af denne Sags Fremgang, osv osv
Saa jeg var meget fornøiet med Manden, og med mig Selv, at have henvendt mig til ham osv osv
Thorvaldsen lader hilse, han er meget glad over din Iver, og at du tog dig saa godt af Sagen; foresten seer han daarlig ud, og er snavs han snakker meget om at han trænger til at komme paa Landet,og han arbeider meget flitig, saa han vist kunde blive snart ferdig, dersom han ikke tilsist ville pille meere end nødvendig, om du i den Anledning skrev ham et Brev til saa var det vist godt; at han dog ikke glemte [sit] Helbred, over den Statye, som sagkyndige[?] meente at han kunde fulende i Gibset, eller gaae nøiere efter i Gibset da Jieren Stængerne osv dog nu stode en heel Del i Veien, og han skyldte sig selv, og os alle at rive sig løs fra Byen saa snart muligt, for at samle lidt Sundhed og kræfter til Vinteren osv osv, og end saa med at du venter ham førstkommende Mandag eller Tirsdag Eftermiddag i Roskilde, saa kan vi nemt giøre de 8 Miil til Nysøe næste Dag, skriv nu snart, hvad du kan, og hils Suzette osv.

Chr: Stampe

Thi bestemmer han sig ikke snart, til at reise ud, saa holder ieg det ikke ud her mere. det eneste som har giort det taalelig er den virksomhed jeg har været i, Jette reiste Imorges med Dagvognen.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 168
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print