No. 2438 af 10318
Afsender Dato Modtager
Danske Kancelli [+]

Afsendersted

København

16.11.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Til Hr Etatsraad B: Thorwaldsen, Professor ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster, Ridder af Dannebrogen.

Resumé

Et følgebrev til Thorvaldsens udnævnelse til virkelig etatsråd af 12.11.1819.

Se original

Under 12te. d:M: har det behaget Hans Majestæt allernaadigst at udnævne Dem til virkelig Etatsraad. –
Den for Dem i denne Henseende udfærdigede Bestalling, som det har behaget Hans Majestæt allernaadigst at forunde Dem aldeles gratis, giver Cancelliet sig den Fornøielse herved tjenstlig at tilstille Dem. –
Det Kongelige Danske Cancellie den 16de November 1819.

Cold Monrad Ørsted Berner Lassen
Hansen Fischer

/ xxxx

Arkivplacering
m29 II, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
C.M.T. Cold · Frederik 6. · Caspar Friderich Lassen · Peter Johan Monrad · A.S. Ørsted
Sidst opdateret 19.02.2020 Print