16.11.1819

Afsender

Danske Kancelli

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Til Hr Etatsraad B: Thorwaldsen, Professor ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster, Ridder af Dannebrogen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et følgebrev til Thorvaldsens udnævnelse til virkelig etatsråd af 12.11.1819.

Dokument

Under 12te. d:M:I har det behaget Hans MajestætII allernaadigst at udnævne Dem til virkelig Etatsraad. –
Den for Dem i denne Henseende udfærdigede BestallingIII, som det har behaget Hans Majestæt allernaadigst at forunde Dem aldeles gratis, giver Cancelliet sig den Fornøielse herved tjenstlig at tilstilleIV Dem. –
Det Kongelige Danske Cancellie den 16de November 1819.

ColdV MonradVI ØrstedVII BernerVIII LassenIX
HansenX FischerXI

/ xxxxXII

Arkivplacering

m29 II, nr. 20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd.

 2. Dvs. kong Frederik 6.

 3. Jf. udnævnelsen af 12.11.1819 fra Frederik 6. til Thorvaldsen.

 4. Dvs. overgive, tilskikke eller tilsende, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 5. Den danske generalprokurør og jurist C.M.T. Cold.

 6. Den danske embedsmand og kancellideputeret Peter Johan Monrad.

 7. Den danske jurist, embedsmand og minister A.S. Ørsted.

 8. Berner er endnu uidentificeret.

 9. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

 10. Hansen er endnu uidentificeret.

 11. Fischer er endnu uidentificeret.

 12. Denne signatur, der ses nederst til højre betyder, at brevet er konciperet af xxxx.

Sidst opdateret 19.02.2020