No. 2438 of 10318
Sender Date Recipient
Danske Kancelli [+]

Sender’s Location

København

16.11.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Til Hr Etatsraad B: Thorwaldsen, Professor ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster, Ridder af Dannebrogen.

Abstract

Cover letter accompanying Thorvaldsen’s appointment as acting councillor of state dated 12.11.1819.

See Original

Under 12te. d:M: har det behaget Hans Majestæt allernaadigst at udnævne Dem til virkelig Etatsraad. –
Den for Dem i denne Henseende udfærdigede Bestalling, som det har behaget Hans Majestæt allernaadigst at forunde Dem aldeles gratis, giver Cancelliet sig den Fornøielse herved tjenstlig at tilstille Dem. –
Det Kongelige Danske Cancellie den 16de November 1819.

Cold Monrad Ørsted Berner Lassen
Hansen Fischer

/ xxxx

Archival Reference
m29 II, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
C.M.T. Cold · Frederik 6. · Caspar Friderich Lassen · Peter Johan Monrad · A.S. Ørsted
Last updated 19.02.2020 Print