16.11.1819

Sender

Danske Kancelli

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Til Hr Etatsraad B: Thorwaldsen, Professor ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster, Ridder af Dannebrogen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Cover letter accompanying Thorvaldsen’s appointment as acting councillor of state dated 12.11.1819.

Document

Under 12te. d:M:I har det behaget Hans MajestætII allernaadigst at udnævne Dem til virkelig Etatsraad. –
Den for Dem i denne Henseende udfærdigede BestallingIII, som det har behaget Hans Majestæt allernaadigst at forunde Dem aldeles gratis, giver Cancelliet sig den Fornøielse herved tjenstlig at tilstilleIV Dem. –
Det Kongelige Danske Cancellie den 16de November 1819.

ColdV MonradVI ØrstedVII BernerVIII LassenIX
HansenX FischerXI

/ xxxxXII

Archival Reference

m29 II, nr. 20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd.

 2. Dvs. kong Frederik 6.

 3. Jf. udnævnelsen af 12.11.1819 fra Frederik 6. til Thorvaldsen.

 4. Dvs. overgive, tilskikke eller tilsende, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 5. Den danske generalprokurør og jurist C.M.T. Cold.

 6. Den danske embedsmand og kancellideputeret Peter Johan Monrad.

 7. Den danske jurist, embedsmand og minister A.S. Ørsted.

 8. Berner er endnu uidentificeret.

 9. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

 10. Hansen er endnu uidentificeret.

 11. Fischer er endnu uidentificeret.

 12. Denne signatur, der ses nederst til højre betyder, at brevet er konciperet af xxxx.

Last updated 19.02.2020