The Thorvaldsens Museum Archives

Back to D

Danske Kancelli

Danske Kancelli var det centrale forvaltningsorgan i den danske stat før Enevældens afskaffelse. Danske Kancellis resortområde ændrede sig gennem historien, men det tog sig i store træk af indenrigspolitiske sager i modsætning til Tyske Kancelli, hvorunder udenrigspolitikken sorterede.
Thorvaldsen og Danske Kancelli kommunikerede sammen i flere sager, bl.a. i forbindelse med den officielle adoption af hans datter, Elisa Paulsen og i forbindelse med hans testamente.

Last updated 07.01.2013

Danske Kancelli

1523-1848 Danish
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen3 Doc.
Total4 Doc.

To and from others5 Doc.
Mentioned in1 Doc.