Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 637 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Spor af segl.

6.8.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse
Udskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission / angaaende Slottets samt det nye / Raad og Domhuses Opførelse / i / Kiøbenhavn

Resumé

Thorvaldsen kvitterer for modtagelsen af forskuddet på værker til Christiansborg og Råd- og Domhuset. Han vil påbegynde arbejdet med fornøjelse.

Se original [Translation]

Rom d: 6d August 1807

Underdanigst Pro Memoria

I Følge Den Høye Commissions megen ærede Skrivelse af 16d May d.A. har jeg gjennem Banqve Comptoiret i Altona ved vor Consul Ulrich i Livorno faaet udbetalt den ved Hr Professor Hansen forlangte 1000 Scudi med Hensyn til at jeg saa snart som mulig kunde begiønde de Arbejder som den Høye Commission haver værdiget mig.
Disse Arbejder begiønder jeg med stor Fornøelse. Thi Taknemlighed mod mit Fædreneland haver ladet mig stedse ønske Lejlighed til at bevidne samme, og hvad kunde jeg da som Konstner hellerre ønske: end at bidrage til det Kongelige Slots Prydelse; Det vil derfor være mit Formaal og mit Ønske at disse forlangte Arbejder skal kunde vidne om at jeg elsker mit Fædreneland og Konsten. Jeg anbefaler mig med dybest ærbødighed den Høye Kongelige Commissions

Underdanigste Tiener
B. Thorvaldsen

Arkivplacering
m28, nr. 3
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Det kongelige bankkontor, Altona · C.F. Hansen · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 14.10.2015 Print